Er det fri ferdsel i alpinanlegg, eller kan anleggseieren bestemme hvem som kan bruke bakkene? Dette spørsmålet skal Høyesterett avgjøre neste uke. Sakens kjerne er om Hovden skisenter kan nekte en skiskole adgang til anlegget. Problemstillingene er svært interessante, mener jurist Marianne Reusch.

– Høyesterett kan bidra med rettsavkl#229, hvis de velger å angripe denne saken prinsipielt, og gi føringer på hvor langt anleggseier kan gå. Står de fritt til å bestemme hvem som kan være i anlegget, og hva som kan foregå der? Dette kan dermed få konsekvenser for alle tilrettelagte utmarksområder som golfbaner, langrennsløyper og klatreparker, sier Reusch som er forfatter av boken «Allemannsretten – friluftslivets rettsgrunnlag».

Skiforbundet inn i saken
Norges Skiforbund (NSF) har fått tillatelse til å stille som partshjelpere for Hovden. President i NSF Erik Røste sier forbundet i lengre tid har registrert at kommersielle aktører har tatt seg mer og mer til rette i anlegg driftet på dugnad og tippemidler. Det ønsker han en slutt på.

– I økende grad driver næringsaktører nærmest fritt i områder lagt til rette for ski av skiklubbene våre. Mange skiklubber har kontaktet Skiforbundet om dette og problematikken er tatt opp gjentatte ganger på våre kretsmøter. Nå ser vi en mulighet til å prøve det prinsipielle i dette, sier han.

Blant annet blir en tvist mellom Vestfoldklubben Stokke IL og ulike aktører, blant annet Learn2Ski, trukket frem i rettssaken.

– Det er veldig provoserende at man skal komme hit og tjene penger på kursing i et anlegg vi bruker flere hundre tusen på å drifte. Det koster mye å produsere snø, og vi har problemer med å finansiere dette, og det er rett og rimelig at man skal betale for å bruke løypene, sier Tom Horntvedt i Stokke IL.

Røste påpeker at han ikke ønsker kommersielle aktører vekk, men en regulering.

– Jeg tror de fleste forstår at det koster å drive anlegg og at det ikke er riktig at kommersielle aktører fritt kan drive næringsvirksomhet innenfor områder tilrettelagt for skiaktivitet på bekostning av klubbenes organiserte aktivitet for sine medlemmer.

Gjelder mange
Marianne Reusch trekker frem at flere grupper kan bli berørte i denne saken.

– Kan folk nektes å gå på randonee-ski mot fartsretningen i alpinbakker? Kan golfklubben nekte folk å lufte hunden på veiene gjennom golfbaner? Kan det bli forbud mot å lufte hund eller sykle på en asfaltert rulleskiløype i utmark, spør hun.

– Hva med fatbikes i alpinanlegg og skiløyper?

– Det er ingen grunn til å tro at denne gruppen blir utestengt fra ferdsel i naturen. Men på tilrettelagte områder kan anleggseier innføre sikkerhetsbestemmelser om fart og kjøreretning.

Friluftsloven fra 1957 slår fast at enhver har rett til å ferdes fritt i utmark. Reusch mener en utbredt misforståelse er at det er fritt frem på alle måter.

Her får du mest for pengene

Norges beste langrennsområder (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.