100 personer som hadde mild kognitiv svekkelse og stor risiko for å utvikle demens eller Alzheimers sykdom, ble studert ved Universitetet i Sydney i en studie som er omtalt på forskning.no.

Tydelige forbedringer

Forsøkspersonene ble delt i fire. Der én gruppe trente vekter, én gruppe sittende tøyningsøvelser, én gruppe fikk hjernetrim, mens en siste gruppe så dokumentarer og fikk enkle spørsmål i etterkant.

Studien viste at bare de som drev med vektløfting viste tydelige forbedringer i hjerneaktivitet. Disse trente med vekter to ganger i uken, og intensiteten økte etter fremgang.

Hjerneaktiviteten ble målt blant annet gjennom tester for pasienter som er på vei til å utvikle Alzheimers.

Klarer ikke å forklare

Hovedforfatter av studien Yorgi Mavros mente at hyppig trening med høy intensitet var grunnen til at de var de som trente med vekter som fikk resultater.

Men det pekes fortsatt på at det ikke kan forklares hvorfor eksempelvis et sterkere skjellet gir bedring i kognitive funksjoner.

Det har også foregått flere studier internasjonalt som tyder på at styrketrening er en brems mot demens og aldring i hjernen og bedre, i denne sammenhengen, enn for eksempel kondisjonstrening.(Vilkår)