Leder for finanskomiteen på Stortinget, Torgeir Micaelsen foreslo i Dagens Næringsliv i går å bygge egne motorveier for syklister der kan kjøre i 30-40 km/t uten å måtte krige om plassen med biler og fotgjengere som i dag. Micaelsen ønsker seg egne felt parallelt med motorveien der bilene kjører, både i Oslo-området og ellers i landet.

Artikkelen fortsetter under video med Micaelsens utspill om motorveier:


4 meter bred
Planene i Rogaland går ut på å bygge en sykkelstamvei som er hele fire meter bred. Sykkelveien har en lengde på 15 kilometer og vil gå langs E39 mellom de byene. Går alt etter planen kan pilotanlegget stå ferdig i 2015.

- Av hensyn til sikkerheten ønsker vi å skille sykkelstamveien helt fra biltrafikken. Det skal bli god plass og muligheter for å kjøre raskt slik at det blir ekstra attraktivt å sykle til og fra jobb, sier prosjektleder for sykkelstamveiprosjektet i Statens Vegvesen, Lisa Garpe.

4000 daglige syklister
Hun sier at målet er at mellom 10 og 20 prosent av dem som jobber på Forus, som er det store næringsområdet mellom Stavanger og Sandnes, skal sykle til jobben. Totalt er det snakk om å firedoble antall syklister fra 1000 til 4000 daglig.

- Nå holder vi på med kommundelplanen og konsekvensutredningen. Målet er byggestart i 2013, sier Lisa Garpe. Hun legger til at initiativet opprinnelig kom fra Stavanger.

- Positvt
Syklistenes Landsforbund jubler for at bygging av sykkelmotorvei er blitt realpolitikk.

- Av hensyn til folkehelse, miljø og samfunnsøkonomi er det viktig å få fortgang i utbygging av et sammenhengende sykkelvegnett, sier generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

Han mener det er helt riktig å tenke stort, og at det er på høy tid at Staten går inn med penger

- Sykkelandelen i Norge er alt for lav, kun 5 prosent. Hvis vi skal nå regjeringens egne mål om 8 prosent innen 2018, og deretter 10 prosent, må sykkelvegnettet være attraktivt for alle syklister, både for de med racer og de med ballongdekk og kurv, sier Rune Gjøs.

- Andelen av alle daglige reiser med sykkel er er på 12 prosent i Sverige, og 17 prosent i Danmark, så vi ligger langt bak, sier Rune Gjøs.Les også:


Toppolitiker vil bygge sykkel-motorvei

<b>Slik kommer du i god form til turrittene</b>

Les flere treningssaker på DN Aktiv

Her finner du Flytsonen

Se video fra sykkelkaoset på Lysaker - et sted syklister satser helsen for sekunder:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.