Foreldrepress er blant årsakene til at stadig flere unge blir deprimerte og utbrente, hevder psykologer og leger.

I fredagens utgave av DN forteller lege Tobias Skylstad Kvernebo ved Volvat Medisinske Senter om et økende antall barn og unge med tilsynelatende uforklarlige muskel- og skjelettplager.

- Vi har nok fortsatt litt for lett for å lene oss på blodprøver og MR når vi leter etter forklaringer, hevder han.

Nettmøte på DN.no: Hvor går grensene? Bør vi ikke kunne stille noen krav til barn og unge? Følg lenken og send inn dine spørsmål nå.

Sammensatt

Han viser til statistikk om bruken av smertestillende reseptbelagte medisiner (opioider) i alderen 0-19 år i Norge.

Bruken var på 13,4 per tusen innbyggere i 2012, en betydelig økning fra 10,7 per tusen i 2006, ifølge rapporten European Journal of Pain

Den medisinske forståelsen av smertens biologi og sammenhengen med stress og immunsystemet har økt dramatisk de siste tiårene, hevder Kvernebo.

- MR og blodprøver er viktige og gode undersøkelser når de brukes riktig og for å utelukke alvorlige underliggende sykdommer, men gir sjeldent svaret alene, mener han.

Spørsmål om tro

Forsker Christopher Sivert Nielsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt understreker at det er en veldig sterk sammenheng mellom smerte og fysisk helse og omvendt.

Samtidig mener han at det å generelt knytte smerte hos ungdom til psykiske faktorer som stress blir mer et spørsmål om tro enn viten.

- Ser man på befolkningen, vil man se at mange yrkesgrupper som arbeider under høyt stress har lavt sykefravær. Det tyder på at det neppe er noen enkel direkte sammenheng mellom ytre stress og smerte, sier Nielsen, som også er psykolog.

Nettmøte på DN.no: Hvor går grensene? Bør vi ikke kunne stille noen krav til barn og unge? Følg lenken og send inn dine spørsmål nå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.