Ap-nestleder Trond Giske mener Derfor kjøper DNB-stiftelsen lokalavis-konsernet gir de 65 lokalavisene en god eier.

Han vil ikke kritisere beslutningen om å selge arbeiderbevegelsens tradisjonsrike mediekonsern til En nyskapning for norsk medieeierskap dnPlus

Samtidig mener Giske at A-media står svakere som selskap og derfor måtte selges til en mye lavere pris enn det som hadde vært nødvendig - hvis bare Telenor og LO hadde hørt på ham.

Les også: Taper 50 millioner på Amedia-salg

Som næringsminister og representant for statens dominerende eierskap i Telenor kjempet Trond Giske en innbitt kamp i offentligheten og bak kulissene for å stanse A-pressens salg av TV 2 til det danske mediekonsernet Egmont vinteren 2012.

- Dagens salg er en uunngåelig konsekvens av det som startet i 2012, mener Giske.

Telenor krevde det

Han viser til at LO høsten 2011 gikk med på et krav fra Telenor om at TV 2 måtte selges dersom A-pressen skulle få anledning til å kjøpe konkurrenten Edda Media. Det var helt feil, mener Giske.

- Amedia uten TV 2 er en seilbåt uten seil. Det mistet både fart og styringskraft og den økonomiske styrken som lå i TV 2s overskudd, sier han.

Mens papiravisene er hardt truffet av annonsebortfall, overgang til digital lesning og fallende inntekter, tjener TV 2 fortsatt gode penger.

- Jeg sa også den gangen at du ikke trengte veldig dyp innsikt i utviklingstrekkene i mediemarkedet for å mistenke at det ikke var genialt å bytte et tv-hus mot et titalls papiraviser. Jeg fikk jo dessverre mer rett enn jeg fryktet den gangen, sier Giske.

Mandag ettermiddag tvitret han om salget:

Kjøpte dyrt, solgte billig

Oppunder jul 2011 var A-pressens vinnende bud på Edda Media på hele 1,7 milliarder kroner. Bare noen få uker senere fikk Egmont kjøpe siste halvdel av TV 2 fra A-pressen for 2,1 milliarder kroner.

Nå selges det som er igjen av Amedia for mye mindre enn det Edda Media ble kjøpt for den gangen.

- Man selger for en brøkdel. Amedia blir jo nesten gitt bort, når du tar hensyn til gjelden som følger med, sier Giske.

Egmont hadde i 2011 forkjøpsrett til den halvparten av TV 2 som A-pressen satt med.

Telenor ville ut av A-pressen, men hadde samtidig jobbet lenge for å få TV 2 inn i en nordisk tv-kjempe sammen med svenske Bonnier og TV4.

Giskes poeng er at det ikke hadde vært nødvendig å selge TV 2 for å tilfredsstille Telenors ønske om å komme seg ut av A-pressen.

Det hadde til og med vært mer lønnsomt å la TV 2 bli liggende i A-pressen, hevder Giske, som mener Telenor burde solgt A-pressen inkludert denne eierandelen.

- Mitt klare valg den gangen var at Telenor burde selge sin Amedia-post, inkludert TV 2. Det var helt opplagt at Telenor ikke hadde noen langsiktig interesse i å sitte i et papiraviskonsern. Og Egmont var veldig interessert i å komme inn på eiersiden i TV 2. Noen av dem som var med å forhandle i 2012 sier de tror Egmont kunne vært presset til å gå inn på eiersiden i morselskapet A-pressen - hvis det var eneste veien inn i TV 2. Det kan også være de ville kjøpt noen av LOs aksjer for å få majoritet, hevder Giske.

En slik løsning ville ifølge Giske sikret tre ting:

  • Fortsatt norsk forankring for både TV 2 og A-pressen.
  • Telenor ville fått ut mellom en halv og en milliard kroner mer enn i dag, selv når man tar med et ekstraordinært utbytte som ble utbetalt til LO og Telenor i 2012 etter TV 2-salget.

- Selv med en betydelig rabatt ville Telenor fått mellom en halv og en milliard mer enn i dag, påstår Giske.

  • Siste poeng er at A-pressen ville fått inn en sterk eier med lang erfaring fra å drive medier.

Har ikke publishertradisjon

- Egmont er et sterkt selskap, med god kapitalbase og publishertradisjoner og som kan bransjen. All ære til Sparebankstiftelsen DNB, men noen publishingtradisjon har de ikke akkurat, sier Giske.

Han sier han forstår hvorfor LO gjorde som det gjorde og solgte til DNB-stiftelsen denne uken. Men Giske er oppgitt over forspillet.

Les også: Lang dags ferd mot salg dnPlus

- En står til syvende og sist igjen med at man byttet en tv-kanal mot et papiraviskonsern. Det ga kjempetap og et vingeklippet Amedia. Det var en tragisk beslutning og helt uforståelig i ettertid, synes Giske.

- Hva tenker du om at arbeiderbevegelsen nå kvitter seg med sitt medieeierskap?

- Det er en 130 års historie som er bragt til ende. Det forteller noe om de enorme endringene mediebransjen nå er inne i at aviser som har klart seg gjennom to verdenskriger og den store depresjonen, og ble samlet i et konsern som ga store overskudd, nå selges for småpenger. Når det er sagt, kritiserer jeg ikke det valget LO og Telenor gjør i dag, for det ville krevd enorme ressurser å få dette til. Det er mer et bilde på hvor enorme de strukturelle endringene i mediemarkedet er, sier Giske.

Kan bli en utfordring

Han mener det fort kan bli behov for mer penger i Amedia, og ser ikke bort fra at eierformen da kan bli en utfordring.

- All ære til Sparebankstiftelsen. Ulempen er at det kan gjøre det vanskelig for Amedia å skaffe seg den ekstra kapitalen som vil trengs for å få omstillingene til. For det er vanskelig å hente inn mange hundre millioner i ekstra investeringskapital hvis du ikke kan love avkastning, sier Giske.

Roar Flåthen sier Amedia har kommet til en trygg havn hos Sparebankstiftelsen DNB.
Roar Flåthen sier Amedia har kommet til en trygg havn hos Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Gunnar Lier)
Flåthen helt uenig

Tidligere LO-leder Roar Flåthen styrte prosessen fra LO-siden da drakampen om TV 2 og arbeiderpressens fremtid raste fra høsten 2011 og utover vinteren 2012.

Han tar forbehold om at han ikke har hørt Trond Giske fremføre kritikken selv, og derfor må stole på DNs gjengivelse.

Flåthen understreker at LO i 2011 var klar til både å kjøpe konkurrenten Edda Media og fortsette som eier av TV 2.

- Jeg holdt i saken selv. Jeg hadde 300 millioner kroner fra LO-sekretariatet til både å kjøpe Edda og beholde TV 2. Så sier Telenor blankt nei. De stilte som forutsetning at hvis vi skulle kjøpe Edda, måtte vi selge TV 2, forteller Flåthen.

Han sier det så ble gått en «lang runde» for å finne ut hva som var viktigst for A-pressen.

Konklusjonen ble at man måtte gripe sjansen da David Montgomery og Mecom la Edda Media ut for salg. Her var det store synergier å hente ved å slå Edda-avisene sammen med A-pressens lokalaviser til Norges nest største aviskonsern.

Og i TV 2 ville A-pressen uansett ikke få begge hendene på rattet.

- Det var egentlig ingen vesentlige synergier mellom TV 2 og avisene, og et 50/50 eierskap i TV 2 ga mindre innflytelse, sier Flåthen.

- Avklarte både med Trond og Jens

Flåthen viser til at Trond Giske som næringsminister representerte majoritetseieren i Telenor.

- Jeg avklarte både med Jens (Stoltenberg, daværende statsminister, red. anm.) og Trond om de var villige til å endre Telenors standpunkt i forhold til TV 2. Det ville de ikke, og det hadde jeg full forståelse for – for det ville betydd at de måtte instruere styret og ledelsen i Telenor, sier Flåthen.

Da Giske gikk ut og flagget sin store misnøye med Telenors krav om salg av TV 2 i offentligheten, ble det voldsomme bruduljer.

Det ble også spekulert i at Giske på et nachspiel på Lorry skulle ha truet med at Harald Norviks karriere som styreleder i Telenor var over hvis han trumfet gjennom TV 2-salget.

Det som skjedde var at Norvik og Telenor gjennomførte salget mot Giskes vilje og TV 2 ble heldansk.

Og: Få måneder senere måtte Norvik ganske riktig takke for seg som styreleder i Telenor.

For sent ute

Flåthen mener Giske engasjerte seg for sent.

- Jeg ble veldig overrasket over at Giske gikk så høyt på banen da prosessen var kommet langt og var i ferd med å avsluttes. Det ble en merkelig og rotete forestilling, med Lorry og det hele, sier Flåthen.

Den tidligere LO-lederen avviser blankt at det hadde vært mulig å få Egmont til å kjøpe Telenors eierandel i A-pressen, i stedet for bare TV 2.

Han sier danskene ikke viste noen interesse overhodet for papiraviser. De ville bare utvikle det digitale, ifølge Flåthen.

Han understreker også at Egmont, i likhet med Sparebankstiftelsen DNB, er en stiftelse og har vist seg som en god eier for TV 2.

Flåthen er helt uenig i Giskes beskrivelse av at dagens Amedia er hemmet av at TV 2 ble solgt.

- Det er helt uforståelig at han kaller Amedia en seilbåt uten seil. Vi overleverer et veldrevet selskap med sterke lokale posisjoner. Vi hadde en uavklart eiersituasjon, men har tatt ansvar for å få inn en veldig god eier. Det er vemodig, som Gerd Kristiansen har sagt, men vi selger i trygg forvissning om at vi har bragt Amedia inn i en trygg havn, sier Roar Flåthen.

Holdt utenfor

Giske har alltid hevdet at han ble holdt utenfor prosessen rundt salget av TV 2 til Egmont, slik at det var umulig for ham å gripe inn tidligere mot et salg av den kommersielle allmennkringkasteren til utlandet.

Da han først fikk vite om prosessen gjensto det bare dager før styrevedtak av salget skulle fattes.

Flåthen skjønner ikke hvorfor Giske tar opp saken på nytt, og bestrider igjen Giskes versjon.

- Når det gjaldt dette at Telenor ikke ville finansiere kjøpet av Edda Media uten et salg av TV 2, visste Trond at Telenor hadde stilt dette ultimatumet, sier Flåthen.

- Jeg gjorde en avklaring for å finne ut om det var grunnlag for at hovedeieren i Telenor, altså staten, ville gripe inn og påvirke den beslutningen.Jeg hadde ikke så mye tro på det, men stilte spørsmålet til Trond på NHO-konferansen året før Lorry-seansen. Og svaret var klart – det ville de ikke, sier Flåthen.

«Pisspreik»

Flåthen sier LO mente det var viktig for TV 2 å få en god eier, og at Egmont har vist seg å være det. Han mener Giske måtte skjønne at Egmont, som hadde forkjøpsrett på TV 2-aksjene, var en sannsynlig kjøper.

- At han ikke visste at det var en utenlandsk aktør som skulle kjøpe, vil jeg på godt fabrikknorsk kalle pisspreik. En næringsminister må vite såpass at når to eiere har 50 prosent hver, så har de forkjøpsrett og da var det helt naturlig at Egmont ville bruke den. Dette er et forsøk på å pynte på den situasjonen Giske var med på å skape i media. Jeg forstår ikke at Trond ønsker å dra opp dette igjen. Det er jo ikke denne saken han har kommet best ut av, sier Roar Flåthen.

Naturlig å selge

Tidligere konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, synes Sparebankstiftelsen DNB fremstår som en ny og god eier for Amedia.

Baksaas presiserer at han uttaler seg som nøytral observatør utenfor Telenor.

Han mener Giskes fremstilling av TV 2-salget i 2012 fremstår som et synspunkt fra Giskes side.

- I dette synspunktet går det jo an å minne om at TV 2 var eid 50/50 av Egmont og A-pressen. Og at Egmont hadde en klar forkjøpsrett på TV 2-aksjene. I perioden frem til salget var Telenor av mange medier kritisert for å være eier av innhold, selv om vi ikke hadde noe strategisk inngrep hverken i A-pressen eller TV 2. Det var heller ikke i vår interesse å øke eksponeringen i avisproduksjon. For meg fremsto salget av TV 2 som naturlig den gang. Det var vår medeier, LO, enig i, hevder Baksaas.

- Hvorfor kunne dere ikke selge aksjene i A-pressen direkte til Egmont?

- Så langt jeg opplevde det var det overhodet ingen interesse fra Egmonts side for å kjøpe hele selskapet, sier Jon Fredrik Baksaas.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.