Onsdag sa Ap-lederen til VG at han mener det bør gå noe tid før noen får nye tillitsverv i partiet etter å ha brutt interne retningslinjer.

– Jeg har tillit til at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti gjør en klok vurdering når det skal foreslå medlemmer i det nye fylkespartiets styre, skriver i Støre i en epost til avisen.

Trondheim Ap har foreslått Trond Giske som kandidat til styret i Trøndelag Ap. Målet er å få ham inn i rollen som nestleder i Trøndelag Ap og slik sikre ham en plass i landsstyret der hvert fylkeslag har to plasser.

Leder i valgkomiteen, Ingvild Kjerkol vil ikke uten videre følge rådet fra Støre Hun sier til VG at valgkomiteen jobber fritt og uavhengig med å sette sammen et styre medlemmene har tillit til. Deretter er det opp til årsmøtet i fylkespartiet i velge styremedlemmer.

– Jonas sier det samme nå som han sa da saken mot Giske ble avsluttet, og at han har tillit til at vi gjør kloke vurderinger. Det tar vi med oss i det videre arbeidet med innstillingen, sier Kjerkol som får støtte av fylkesordfører Tore O. Sandvik for sin vurdering.

– Jeg synes lederen av valgkomiteen uttaler seg ryddig og klokt, skriver Sandvik i en tekstmelding til VG.

Fylkeslaget skal velge ny ledelse på årsmøtet i begynnelsen av april.

Giske trakk seg i januar fra vervet fra nestleder etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Han mistet også plassen i partiets sentralstyre.(Vilkår)