Brandvoll tror at ulykken i Mexicogulfen vil prege dypvannsmarkedet fremover. På lengre sikt er han derimot positiv.

Det understrekes også i Fred. Olsens kvartalsrapport at ulykken ikke direkte påvirker selskapet, da selskapet har en ordreportfolio i andre områder i verden.

Les mer: Pengene flyter i Fred Olsen Energy

- At dypvannsområdet kommer til å være viktig for fremtidig oljeetterspørsel synes å være helt klart, sa han.

Det sa konsernsjef Ivar Brandvold under selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Brandvold har derimot stor tro på mellomssegmenet i nærere fremtid:

- Det er ingenting som tyder på at midwatersegmentet vil svekkes. Midwater har vært en arbeidshest i mange år, og det regner med vil skje fremover (..). Vi kan regne med at det er mye aktivitet i midwatersegmentet også fremover, sa han videre.

- Vår syn er at markedet her i Norge er gjennomgående sunt. Med den aktiviteten som planlegges i 2011 i forhold til leting så er det i vårt syn en bra balanse (..). Det skulle tyde på at det blir en balanse ganske på linje med det vi har sett, sa Branvold.

Han mener bildet i Storbritannia er noe annerledes.

- Det har vært lav aktivitet. Britisk sokkel er mer moden enn den norske, og blir nok i større grad påvirket av finansuroen og økonomien, sa Brandvold.

- Om en ser på 2011 og 2012 under ett ser det ut som at markedet vil få en del prosjekter, og det utvikler seg greit, sa Brandvold.

Fred. Olsen-aksjen FOE faller 0,68 prosent til 189,2 kroner på Oslo Børs.