Deltagere og tilskuere kunne glede seg over både appeller og kulturinnslag i hovedstadens fin-fine sommervær.

I sin egen avis, Nationen, kunne de lese hvorfor de gikk i tog: WTO-forslag truer 40.000 bønder, kunne avisen fortelle på det meste av forsiden. Det vil isåfall bety at det blir færre enn 10.000 bønder igjen, og det ville være ganske dramatisk.

På den annen side: Dersom det ikke blir noen WTO-avtale i denne omgang isåfall blir det nok bli forsøkt igjen om noen år vil jubelen trolig bli kortvarig.

For bøndene er jo ikke så veldig glade for den politikken som føres her i landet nå heller. Selv årets rekordgode jordbruksoppgjør var det utbredt og sterk misnøye med.

Vi har liten tro på at 40.000 bruk vil forsvinne med en WTO-avtale, men tror heller ikke nedgangen i antallet bruk vil stanse opp med en fortsettelse av dagens norske politikk. For om fremtiden kan virke vond, vanskelig og dramatisk, ligger det vel så mye dramatikk i den strukturendringen næringen allerede har vært gjennom siden krigen.

Å lese landbruksstatistikk gir innsyn i en nesten overveldende utvikling. Noen få tall er illustrerende: I 1949 var det 213.441 gårdsbruk. I 2007 var det 49.800, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det vil si en nedgang på mer enn 75 prosent. Småbrukene de under 200 dekar forsvinner, antall bruk over 200 dekar øker.

Mens det like etter krigen var nesten 200.000 bruk som dyrket poteter, er det nå færre enn 5000 potetbruk. I 1959 var det 150.000 bruk med melkekyr. I dag er det litt over 13.000 av dem.

Nedgangen i antall bruk er noe svakere de siste par årene enn den har vært tidligere. Det er ikke overraskende at en så sterk nedgang som den vi har hatt, avtar noe når de små brukene blir færre og færre. At den skal stoppe opp, er likevel ikke realistisk. Selv med bønder på toppen i Landbruks- og matdepartementet.

Det tragiske er at bøndene nekter å se hvor det bærer og derfor legger opp en fullstendig håpløs nasjonalromantisk strategi. Med slagord som Lys i alle glas , Liv i Lom og Blest i Havlandet gjøres det håpløse forsøk på å snu trenden. Det ville ha bedre satse på en strategi som ga mening, og som var realistisk. En god begynnelse ville være å åpne øynene og studere virkeligheten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.