Politiet iverksetter tiltak for å møte en mulig konkret trussel. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) holder pressekonferanse om saken klokken 10.

Også PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik vil være til stede på pressekonferansen.

Det vil bli redegjort for trusselbildet og tiltak som vil treffes av politiet.

DN rapporterer direkte fra pressekonferansen fra klokken 10.00.

09.57: Anders Anundsen, Benedicte Bjørnland og Vidar Refvik ønsker velkommen til pressekonferansen. Anders Anundsen presenterer første innledning.

09.59: - Det foreligger en konkret trussel mot Norge og det gjennomføres tiltak for å møte den, sier Anundsen. - Vi har satt stab i departementet for å følge situasjonen. Blant annet er transportberedskapen på Rygge satt ned i responstid, sier Anundsen. - Vi som borgere må ikke fordømme og reagere mot enkeltgrupper på bakgrunn av denne trusselen.

10.02: - Trusselen vi står overfor er alvorlig, men ventet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland. - Personer med tilknytning med en ekstremistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terroraksjon i Norge.

10.03: - Vi har opplysninger som tyder på at en terrorhandling mot Norge er planlagt innen kort tid, antakelig dreier det seg om få dager. Men vi har ingen detaljer om mål eller form for terror som er planlagt.

10.04: - I flere land har man valgt å offentliggjøre informasjon om trusler landet står overfor. Når vi velger å gå ut med informasjonen mener vi det kan forebygge og virke avskrekkende for dem som planlegger, sier Bjørnland. PST sier det går ut med informasjon fordi det mener at det kan virke forebyggende og avskrekkende mot dem som planlegger en terrorhandling.

10.05: Politiet tar over. Politiet har fått informasjon fra PST om at en gruppe planlegger å gjennomføre en aksjon i Norge. Vi vet foreløpig ikke om opplysningene er riktige og hvor et angrep kan skje. Vi jobber med å innhente mer informasjon. Vi har tatt informasjonen alvorlig og innfører tiltak deretter, sier Refvik.

Politiet: - Vi tar informasjonen alvorlig og har styrket sikkerheten ved flyplasser, havner og andre knutepunkt. Politiet vil være bevæpnet. Folk vil merke vår beredskap ved at vi har økt tilstedeværelse med grenseoverganger og internasjonale flyplasser.

- Ikke uvanlig med trusler mot ulike land. Vi forstår at enkelte kan bli urolige. Informasjon inneholder ikke trusler mot enkelte objekter eller personer, sier Refvik.

10.08: - Vi har mottatt informasjon. Jeg kan ikke si fra hvem. Trusselen er uspesifikk på mål i Norge og hvem man ønsker å ramme, sier Bjørnland.

- Det er ingen personer som er siktet i denne saken, sier Bjørnland.

10.10: - Vi kan verken avkrefte eller bekrefte personenes oppholdssted nå. Jeg håper på forståelse for at PSTs informasjon kan være kildesensitiv, sier Bjørnland. - Vi holder alle muligheter åpne. Vårt hovedanliggende er å jobbe intenst for å avklart trusselbildet.

10.12: Justisminister Amundsen: - Det er viktig å lytte til Politiet. Dette er en sak som kan utvikle seg raskt.

- Vi har kalt tilbake folk fra ferie og prioriterer dette på det sterkeste, sier Bjørnland.

10.15: Informasjonen som har tilflytt oss, som har styrket seg gjennom vårt arbeid, sier at det er fare for en hendelse i en tidsavgrenset periode, sier Bjørnland.

- Vi kan ikke utelukke andre mål enn det som måtte finne seg på det sentrale Østlandet, sier Bjørnland.

10.18: - Det vil være uniformert personell på stedene fra klokken ti. Det vil fortsette gitt trusselvurderingen i dag. Ut i fra hvordan saken utvikler seg vil dette kanskje endre seg, sier Refvik.

- Korrigert for befolkning er Norge veldig tydelig representert i Syria, viser en artikkel fra forsker Thomas Hegghammer, sier Bjørnland.

- De som er reisende vil merke vår økte tilstedeværelse. For eksempel på flyplasser og togstasjoner. Vi kalt inn ekstramannskaper og vi er på det forebyggende stadiet, sier Refvik.

10.20: - Vi har nok mannskaper og kapasitet til å håndtere en situasjon, hvis noe skulle skje, sier Refvik.

- Foreløpig er det bare et politinærvær, men vi har en løpende dialog med Forsvaret, sier Refvik.

- Jeg kan ikke kommentere på eventuelle våpen eller andre midler som kan være tenkt brukt, sier Bjørnland.

10.22: Informasjonen vi har mottatt er at dette dreier seg om en tidsavgrenset trussel. Akkurat hvor mange dager dette dreier seg om er også uklart for oss, sier Bjørnland.  

Pressekonferansen er nå over.

Har du tips til denne saken? Kontakt Dagens Næringsliv på tips@dn.no.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.