Nav opplever en kraftig økning i svindelen med trygdemidler.

Samlet anmeldte Nav trygdesvindel for 118 millioner kroner i årets fire første måneder, 23 millioner kroner mer enn på samme tid ifjor, ifølge en melding onsdag.

- Risikoen for å bli oppdaget er høy. Det er viktig at de som velger å svindle til seg stønader er klar over at kontrollene blir stadig bedre, sier fungerende Arbeids- og velferdsdirektør, Kjersti Monland.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger topper statistikken med til sammen 459 anmeldte personer. Hittil i år er det anmeldt trygdesvindel for 86 millioner innen disse to stønadene, ifølge Nav.

Så mange som 363 personer er anmelt for å ha jobbet mer enn de har opplyst. De har dermed fått utbetalt stønad de ikke har hatt rett til. Hittil i 2015 dreier det seg om 55,4 millioner kroner.

Nav har også anmeldt flere enslige forsørgere. 65 personer er anmeldt for svindel av denne stønaden for til sammen 14 millioner kroner, noe som er en dobling fra samme tid i fjor.

Enslig forsørgerstønad skal sikre inntekt for enslige mødre eller fedre. Vanligvis har den ene parten oppgitt en annen adresse, mens paret i realiteten bor sammen, påpeker Nav.

- Det er alvorlig når to personer går sammen om å svindle. Det krever godt samarbeid med andre etater for å avdekke slike saker, sier Monland.

Den største enkeltsaken gjelder svindel av nærmere to millioner kroner. Personen har jobbet svart og samtidig hevet arbeidsavklaringspenger og sykepenger fra Nav. Saken ble avdekket i samarbeid med politiet.

I løpet av årets fire første måneder avdekket Nav trygdesvindel i kombinasjon med svart arbeid for til sammen 20 millioner kroner. Framover skal NAV samarbeide tettere med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet mot kriminalitet i arbeidslivet.

Les også:
75 ansatte flyttes fra Oslo til Bergen
Hansa dropper distribusjonen  


 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.