Norsk produktivitet må økes betydelig i fremtiden, ellers vokser de offentlige budsjettene oss over hodet, ifølge to rapporter fra et ekspertutvalg som professor Jørn Rattsø har ledet.

Nedleggelse av fylkeskommunen er ett av grepene som foreslås i rapport nummer to, som ble levert torsdag.

Det får Sp-lederen til å reagere skarpt:

– Første del er et eneste stort propagandadokument for kommunesammenslåing, uten at det er faglig belegg for det. At Rattsø nok en gang foreslår sentralisering gjennom å legge ned fylkeskommunen, mener jeg vil føre til flytting av makt fra det lokale til Oslo-gryta, sier Slagsvold Vedum til NTB.

Krevende

Sp-lederen gir Rattsø-utvalget honnør på ett punkt:

– Vi deler kommisjonens grunnleggende syn om at oppgaven med å sikre nasjonens velferd i fremtiden er utfordrende og krevende, sier han.

Også prinsippene om effektivisering og avbyråkratisering av offentlig sektor er noe Senterpartiet stiller seg bak, understreker Slagsvold Vedum.

Men:

– Det må skje innenfor rammen av et inkluderende arbeidsliv. Og utvalget bommer på målet, sier han.

Naturressurser

Et av de store grepene som foreslås i rapporten som kom torsdag, er at norsk økonomi må legges om fra en ressursbasert til en kunnskapsbasert økonomi.

– En slik holdning er en nedvurdering av den kunnskapen og kompetansen som allerede finnes i det norske næringslivet. Regjeringen gjør en dårlig jobb med å skape nye arbeidsplasser, og produktivitetskommisjonen ser ikke ut til å ta inn over seg at ikke alle kan, bør eller vil arbeide i jobber som krever master- eller doktorgrad, mener Slagsvold Vedum.

Ut fra Sp-lederens ståsted, vil Norges naturressurser være et konkurransefortrinn også i fremtiden:

– Skal vi klare å utnytte naturressursene, må vi ha en desentralisert struktur med bosetning i hele landet. Det vil være helt feil om vi nå skal gå inn for et bosetningsmønster og en kommunestruktur som vil gjøre dette vanskeligere, sier han.

Etter oljen

Bakteppet for rapporten er at olje- og gassektoren i mindre grad vil drive den økonomiske veksten i Norge fremover.

Samtidig har den norske produktivitetsveksten avtatt kraftig de siste ti årene, fra et snitt på 3 prosent rundt årtusenskiftet, til 0,8 prosent i snitt det siste tiåret.

Rapporten tar til orde for økt satsing på utdanning og forskning – som kan bane vei for nyskaping og et steg bort fra en ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa torsdag at diskusjonen om produktivitet handler om hvordan staten skal få mest mulig igjen for skattebetalernes penger.

– Vi må gå systematisk gjennom oppgaveløsningen vår og spørre om vi trenger å bruke alle milliardene våre nøyaktig som vi gjorde for ti år siden. Jeg tror ikke det, lød hennes analyse. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Ekspertgruppe varsler skatt på 65 prosent

 
Siv Jensen: Økte skatter et dårlig svar  

LO og NHO ble ikke enige om pensjonsomlegging


Følg markedet på DN Investor HER