Onsdag legger Stortingets utenriks- og forsvarskomité fram sin innstilling til regjeringens melding om Svalbard. Dette er den femte meldingen til Stortinget om svalbardpolitikken på 40 år, og den første på åtte år. Etter det NTB får opplyst er det heller ikke denne gang noen stor uenighet om hovedlinjene i norsk svalbardpolitikk.

Dramatiske kutt

Stortingsmeldingen ble framskyndet etter at flere hundre i fjor mistet jobben i det statlige kullselskapet Store Norske. Turisme, forskning og kulldrift har vært de tre pilarene Svalbard-samfunnet er bygd på.

Regjeringen gir i meldingen ingen klare signaler om den ønsker å fortsette eller avvikle den stadig mer kontroversielle kulldriften.

– Hele kapitlet om Store Norske er et stort spørsmålstegn. Vi har ønsket en tydeliggjøring av hva man ønsker med selskapet som nå har endret kategori til subsidiert statsselskap. Her er det politikerne som må sette retning, sier Olsen til NTB.

Ikke på spissen

Etter det NTB forstår blir han neppe bønnhørt. Kulldriften er kontroversiell, og hvis spørsmålet settes på spissen, kan svaret fort bli et ønske om å avvikle kulldrift.

– Ut fra et klimaperspektiv er det krevende å fortsette kulldriften. KrF er opptatt av at vi skal være i dialog med samfunnet på Svalbard. Vi ser at prosessen med å få etablert nye næringer går ganske bra, og da er vi opptatt av ikke å ødelegge de gode prosessene som er på gang, sier KrF-leder Arild Hareide.

Arbeidsplasser

Senterpartiets Liv Signe Navarsete opplyser at de ikke ønsker å avvikle kulldriften nå. Hun mener også at den framtidige rollen til Store Norske på Svalbard må avklares.

– For Sp er det viktig å sikre norsk suverenitetshevdelse på Svalbard. Den mest effektive måten å gjøre det på, er å sikre arbeidsplasser og dermed bosetting, sier hun.

Både Navarsete og Hareide så vel som saksordfører Trine Skei Grande (V) understreker at det er viktig å avklare den framtidige energisituasjonen i Longyearbyen. I dag står Norges eneste kullkraftverk for strømforsyningen i Longyearbyen.

– Det gamle kullkraftverket lever ikke evig. Venstre ønsker en bred gjennomgang av energisituasjonen. Det må vi starte med nå uten at vi er opphengt i en eller annen forhåndsbestemt løsning, sier Skei Grande til NTB.

Holdningsendring

Hun er også forsiktig med å flagge et bastant nei til fortsatt kulldrift i en viktig brytningstid med mye omstilling.

– Jeg ser en stor endring også i Svalbard-samfunnet når det gjelder folks holdning til hvor viktig kulldriften er for Svalbard-samfunnet. Driftshvilen i Svea har avdekket at det er mange pendlere som ikke setter et stort avtrykk i Longyearbyen, sier Skei Grande.

Mindre dramatisk

Lokalstyreleder Arild Olsen bekrefter at de dramatiske kuttene i Store Norske har gått mindre ut over familiesamfunnet i Longyearbyen enn man fryktet på forhånd.

– Etter hvert som månedene går, registrerer vi at folketallet holder seg stabilt og til dels øker. Vi følger med på skoler og barnehager, men driftsstansen hadde ikke den effekten vi trodde. Riktignok måtte vi stenge en barnehage fordi barnetallet har gått ned. Men hovedårsaken er ikke Store Norske, sier lokalstyrelederen til NTB. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.