Et samlet storting sluttet seg nylig til hovedtrekkene i regjeringens allmennkringkastingsmelding. Stortinget la også til sentrale momenter og utfordringer det ønsker at regjeringen skal utrede og komme tilbake til Stortinget med. Jeg er glad for det brede forliket som danner et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å utvikle en god politikk for allmennkringkasting.