Wiik får derfor ikke tilgang til de 18,8 millioner aksjene han eier i selskapet som eier rettighetene til filmatiseringen av Morgan Kane-bøkene, WR Entertainment.

De ble frosset av Oslo byfogdembete i sommer, etter at selskapet gikk til sak mot Wiik i California i USA. Selskapet mener nemlig Wiik har tilegnet seg aksjene på urettmessig vis.

Uenig

En fersk kjennelse fra byfogden fastholder at aksjene skal forbli frosset i påvente av en rettskraftig dom fra det californiske rettssystemet.

Wiik må også betale motpartens saksomkostninger på over 500.000 kroner, i tillegg til egne utgifter og tolkeutgifter for retten.

– Vi er uenig i rettens vurderinger, men har ikke tatt stilling hvorvidt kjennelsen vil ankes enda. Jeg har ikke fått diskutert kjennelsen ytterligere med min klient grunnet tidsforskjeller, sier Wiiks advokat Ole Tokvam i Bing Hodneland.

– Takk gud

De to partene møttes i byfogden for halvannen uke siden, der selskapets administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, styreleder Frode Foss og en rekke norske aksjonærer forklarte seg.

Fra venstre advokatfullmektig Helene Charlotte Bjørgo, administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan i WR Entertainment og advokat Eirik W. Raanes i Thommessen under rettssaken.
Fra venstre advokatfullmektig Helene Charlotte Bjørgo, administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan i WR Entertainment og advokat Eirik W. Raanes i Thommessen under rettssaken. (Foto: Nicklas Knudsen)

– De to dagene i retten var emosjonelle og vanskelige for både aksjonærer, styremedlemmer og selskapet generelt. Takk gud for det norske rettssystemet, som tar rask og rettferdig affære, sier Lucia-Khan til DN.

Lucia-Khan sier at kjennelsen i Norge gjør selskapet sikrere på at man kan vinne frem også i den amerikanske rettssaken.

– Vi har brukt flere måneder på internetterforskning, og hentet inn all den juridiske bistanden vi trenger. Dette tar vi ikke lett på, sier Lucia-Khan.

Styreleder Frode Foss, som tidligere var finansdirektør i Norwegian, skriver i en epost til DN at kjennelsen er viktig.

– Wiik har ikke klart å redegjøre for at aksjene er hans, og ikke «treasury shares»-aksjer selskapet eier selv. Styret vil fortsette å jobbe for alle aksjonærene, skriver Foss, som håper at Wiik og tidligere styreleder James Cardwell nå trekker søksmålene sine mot selskapet.

Nær bunn på børsen

WR Entertainment er notert på Merkur Market på Oslo Børs, og aksjekursen er nær et bunnivå – på 0,30 kroner per aksje. Kursen gjorde imidlertid et lite hopp etter at dommen ble kjent i mediene tirsdag. Wiik har de siste månedene solgt unna de resterende aksjene han eide i selskapet.

Nordmannen var én av personene med ideen til å filmatisere Kjell Hallbing-bøkene om Morgan Kane. Planen var i utgangspunktet at Wiik selv skulle spille Morgan Kane i filmene, men slik ble det ikke. Wiik var i en lengre periode nestleder i styret, men sluttet i selskapet i desember i fjor.(Vilkår)

Nå kommer hi-fi-merkene etter Apple
Helt trådløse ørepropper ble gjort kjent gjennom Apple Airpods. Nå kommer flere store navn innen hi-fi etter.
00:45
Publisert: