To måneder på overtid er det fortsatt flere uavklarte spørsmål rundt en eventuell ny tv-avtale mellom TV 2 og staten.

For snart en måned siden ga TV 2-sjef Olav Sandnes (45) uttrykk for frustrasjon knyttet til arbeidet med kanalens rammebetingelser.