Norske Monster Scripted og Hollywood-produsent Herrick Entertainment saksøkte hverandre om rettighetene til den nye TV 2-serien «Grenseland».

Monster vant i tingretten, men Herrick anket til lagmannsretten. Mandag kom lagmannsrettens avgjørelse:

«Etter en vurdering av avtalen og tilleggsavtalen har lagmannsretten kommet til at Herrick ikke lenger har rettighetene til utnyttelse og distribusjon av Grenseland i land utenfor Norden og tyskspråklige europeiske områder. Herricks anke blir derved å forkaste», skriver lagmannsretten.

Fritas for å dekke saksomkostninger

Herrick slipper likevel å dekke Monsters saksomkostninger.

«Saken har budt på tvil», skriver lagmannsretten. Og videre:

«Etter en samlet vurdering har lagmannsretten kommet til at «tungtveiende grunner» gjør det rimelig å frita ankende part for erstatningsansvaret for sakskostnadene både for tingretten og lagmannsretten.»

Uenige om avtale

Avtaleinngåelsen om utvikling av «Grenseland» ble foretatt for seks år siden, da Herrick betalte 600.000 kroner for blant annet manusutvikling av tv-serien. Herrick skulle deretter investere totalt fem millioner kroner, hvis det ble gitt klarsignal til å spille inn dramaserien før 10. oktober 2015. Slik gikk det ikke.

Monster mener avtalen ville opphøre dersom serien ikke fikk klarsignal før fristen, og at Herricks investeringer og rettigheter til «Grenseland» ville bli regnet som tapt. Fristen ble forlenget, men serien fikk ikke grønt lys.

Monster solgte så rettighetene videre til Netflix, i en avtale verd over 17 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.