Under sitt innlegg på mediekonferansen på NHH onsdag, var TV 2-sjef Alf Hildrum klar på at Norge trenger NRK, så lenge NRK når bredt.

Men den avtroppende TV 2-sjefen mener fremdeles at TV 2 diskrimineres ved å ha dårligere rammevilkår enn både norske og utenlandske konkurrenter.

Underholdning lønnsomt

I dagens DN presenteres en rapport utarbeidet av professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole. Ifølge rapporten er innkjøpte programmer, drama og underholdningsprogrammer produsert av andre selskaper, svært lønnsomt for alle de tre kanalene.

Derimot er nyheter ulønnsomt både for NRK og TV 2, men mindre lønnsomt for TV 2 enn NRK. TVNorge har nesten bare innkjøpte programmer, ingen nyheter, og er mye mer lønnsomme enn TV 2.

Vil ha gode rammebetingelser fra staten

– Like etter at jeg begynte i TV 2, falt reklameverdien med 15 prosent som følge av finanskrisen. Selvfølgelig er risikoen større i det private markedet; staten kan ikke løse det, men staten kan bidra med forutsigbare rammebetingelser, heretter tydelige rammer for den statlige allmennkringkasteren. Det ville vært et stort tilbakeskritt hvis NRK ble monopol på nyhetsformidling på tv, sa Hildrum under sitt innlegg.

På mediekonferansen deltar blant annet TV 2-sjefen, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås og konkurransedirektør Christine Meyer.

Momsfritak

TV 2-sjef Alf Hildrum advarte mot et TV 2 uten nyheter, samtidig som han understreket av TV 2 vil fortsette med nyhetsdekningen i lang tid fremover. Til neste år skal TV 2 reforhandle avtalen sin med staten. I forgrunnen står kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
TV 2-sjef Alf Hildrum advarte mot et TV 2 uten nyheter, samtidig som han understreket av TV 2 vil fortsette med nyhetsdekningen i lang tid fremover. Til neste år skal TV 2 reforhandle avtalen sin med staten. I forgrunnen står kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. (Foto: Dagens Næringsliv)
Hildrum understreker at TV 2 vil fortsette med nyhetsdekningen i lang tid fremover.

Han viser til Regjeringens Sundvolden-erklæring, der man snakker om «Lik behandling i likt marked».

– Skal dette oppfylles må myndighetene legge tydelige og forståelige rammer for hva lisensen skal brukes til, sa Hildrum, før han viste til momsbetingelsene.

Blant annet på TV 2 Sumo har TV 2 betydelige inntekter fra salg av abonnement på sine kanaler. Hildrum har tidligere overfor DN sagt at verdien av et momsfritak på inntekter som kan henføres til produksjonen av nyheter og aktualiteter fort kan komme opp i 100 millioner kroner.

Arbeiderpartiet varslet i dag at de ønsker å åpne for et momsfritak som også kan gjelde deler av TV 2.

Støtte fra NRK-sjefen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa seg enig med mye av det Hildrum sa i sitt innlegg.

– Trond Bjørnenak peker i rapporten på noen helt vesentlige ting med tanke på konkurransen TV 2 er utsatt for. Alf Hildrum har noen gode argumenter for at myndighetene har et ansvar for å stimulere at vi har konkurranse mellom en offentlig finansiert og en kommersiell allmennkringkaster på nyheter. Det bør bekymre myndighetene, det er jo egentlig det han sier med tanke på like konkurranseforhold, sier Eriksen.

Bjørnenak mener et av tiltakene kan være at staten i større grad selv skal kan bidra til nyhetsjournalistikken til TV 2, og sammenlignet relasjonen mellom TV 2 og NRK med relasjonen mellom BI og NHH, og helseforetak og private.

Hildrum peker selv på først og fremst momsfritak og reklameregler som et viktig sted å begynne.

Les også

TV 2 mindre lønnsomt med statsavtale

Arbeiderpartiet åpener for momsfritak for TV 2(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.