Regjeringens forslag er å øke tv-lisensen med 61 kroner til 2.713 kroner før moms.

Inkludert 12 prosent moms vil Kringkastingsavgiften etter forslaget utgjøre 3.038,56 kroner per husstand i 2019.

I det årlige lisensbrevet til Kulturdepartementet i april argumenterte NRK for at lisensen måtte økes med 75 kroner i 2019.

«NRK har også de siste årene hatt inntektsvekst, men veksten har ikke kompensert for den generelle pris- og lønnsveksten. Dette har blitt kompensert med bemanningsreduksjoner og effektivisering. NRK skal fortsette arbeidet med effektivisering, men over tid vil en inntektsutvikling som ikke følger pris- og lønnsutviklingen svekke NRKs evne til å møte den stadig sterkere konkurransen, der de kommersielle norske og globale medieselskapene øker inntektene,» skrev NRK i april.

NRKs lisenskrav tilsvarte en lisensøkning på 2,8 prosent.

Dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag om å øke lisensen med 61 kroner, vil det innebære en økning på 2,3 prosent i 2019.

Lisensen heter formelt Kringkastingsavgift, og er en særskatt for alle som eier et tv-apparat.

Regjeringens forslag innebærer at kringkastingsavgiften i utgangspunktet økes i tråd med forventet pris- og lønnsvekst tilsvarende 2,5 prosent. NRK forutsettes å «gjennomføre innsparinger og effektiviseringer som utgjør om lag 27 millioner kroner mer enn det selskapet selv har lagt til grunn,» heter det i budsjettforslaget.

Det er Stortinget som til slutt fastsetter nivået på kringkastingsaviften under de årlige budsjettforhandlingene mellom partiene.

I 2018 budsjetterer NRK med 5,64 milliarder kroner i lisensinntekter.

Venter med fireårig styringsperiode

Regjeringen velger å utsette innføringen av fireårige styringssignaler for NRK til en varslet stortingsmeldingen om mediestøtte fremlegges senere i år, «slik at vurderingene kan ses i sammenheng med de øvrige økonomiske virkemidlene på mediefeltet,» heter det i budsjettforslaget.

Statsstøtte på inntil 135 millioner kroner i året til TV 2 ligger også inne i budsjettet for 2019. Støtten følger av avtalen regjeringen nylig inngikk med TV 2 om kommersiell allmennkringkasting.

Les alt om statsbudsjettet i DNs direktestudio.

Siv Jensen om statsbudsjettet for 2019
01:41
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.