Seks ukers ventetid for tv-reklame

Annonsører bør booke plass seks uker i forveien for å få på en god reklamekampanje på tv, råder mediebyråene. Da TV 2 fikk hele tv-kampanjen for Remas Æ-app, innførte kanalen venteliste.

Program- og turleder Petter Nyquist (fra venstre) sammen med de andre deltagerne i «Petter Uteligger - fra gata til Nordkapp»; Kent, Liza, Arild, Lasse, Thomas, Lili, Siv og Lars. Foto: Lars Myhren Holand/TV 2
Program- og turleder Petter Nyquist (fra venstre) sammen med de andre deltagerne i «Petter Uteligger - fra gata til Nordkapp»; Kent, Liza, Arild, Lasse, Thomas, Lili, Siv og Lars. Foto: Lars Myhren Holand/TV 2
Publisert 26. January 2017, kl. 18.51Oppdatert 19. April 2017, kl. 07.34