Ifølge undersøkelsen foretrekker venstreorienterte velgere NRK, mens høyreorienterte prioriterer TV 2.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre er klart overrepresentert blant NRK-seerne. Over halvparten av dem som utelukkende ser på TV 2 stemmer på Høyre eller Fremskrittspartiet. Også hjemmesitterne foretrekker TV 2, viser undersøkelsen, som er basert på NRKs og TV 2s valgkampdekning under stortingsvalget i 2013. Undersøkelsen er gjennomført av forskerne Rune Karlsen og Toril Aalberg.

- Vi ser en klar tendens til polarisering av folks medievalg etter politiske skillelinjer. Det er mange seere som har en oppfatning av at TV 2 representerer høyresiden i norsk politikk og NRK venstresiden. De velger kanal deretter, sier Aalberg, som er professor i samfunnsvitenskap ved NTNU, til Klassekampen.

Ekkokammer-effekt

Forskernes frykt er at folk i større grad vil velge bort medier som ikke bekrefter egne politiske holdninger.

- Faren er at vi får en ekkokammer-effekt, i stedet for at vi søker opp kilder hvor våre egne meninger kan bli konfrontert av andres perspektiver. En slik utvikling vil være uheldig for demokratiet, sier Aalberg.

- Undersøkelsen sier ikke noe om innholdet eller den politiske vinklingen i programmene. Vi har kun sett på seernes preferanser, sier Aaberg videre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.