TV 2 as fikk et driftsunderskudd på 109,6 millioner kroner i fjor. Det er en forverring på 347 millioner kroner fra året før.

Det viser nylig offentliggjorte regnskaper. 

Da TV 2 i mars la frem regnskapet for hele sitt konsern, TV 2 gruppen, kunne de fortelle om et driftsoverskudd på 116 millioner kroner.

Men kanalen ville da ikke gi ut resultatene for TV 2 as, kun hele gruppen samlet. I TV 2 as ligger hovedinntektene og -utgiftene knyttet til å drive TV 2s tv-kanaler. 

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 ønsket ikke å si noe om TV 2 as sine resultater da hele TV 2-gruppen presenterte sine tall i vår. Torsdag var Sandnes heller ikke tilgjengelig for kommentar. 
Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 ønsket ikke å si noe om TV 2 as sine resultater da hele TV 2-gruppen presenterte sine tall i vår. Torsdag var Sandnes heller ikke tilgjengelig for kommentar.  (Foto: Eivind Senneset)

– I dag kommenterer vi årsresultatet og gir ikke ytterligere informasjon ut over det som står i pressemeldingen, sa kommunikasjonsdirektør Jan-Petter Dahl i TV 2 den gang.

TV 2 står midt i en svært krevende nedbemanningsprosess, der antall ansatte reduseres med 177 ansatte og kostnadene skal kuttes med 350 millioner kroner innen 2020.

Får effekt av C More-salget

Den gode nyheten for TV 2, er at kanalens inntekter økte med over 200 millioner kroner i fjor. Den dårlige nyheten er utgiftene økte med over 550 millioner kroner og rundet fire milliarder.

Blant utgiftene som slo inn i 2016, er Premier League-rettighetene TV 2 kjøpte i 2015.

Driftsunderskuddet er det største siden driften av TV 2s kanaler ble flyttet over i et eget selskap i 2002.

Og den daglige driften av TV 2s kanaler gikk med et enda større underskudd enn tallene gir inntrykk av, fordi TV 2 får penger når C More går med underskudd.

Regnskapsmessig kan TV 2 tilbakeføre store underskudd i betal-tv-selskapet C More, grunnet det som omtales som «tilbakeføring tapskontrakt».

Bakgrunnen er trolig at den norske delen av C More gikk med store underskudd da TV 2 kjøpte det i 2015, og at selgeren, Bonnier og TV4, skal ha gått med på å være med på å dekke underskuddene i C More i en periode.

Fem millioner unna prognose

DN omtalte i januar en intern prognose som viste at TV 2 as styret mot et driftsunderskudd på 116 millioner kroner. Men da var tilbakeføringen av C-more-underskudd inkludert. Tar man vekk den positive regnskapsmessige effekten av C-more-kontrakten, viste prognosen at kanalene ville gå med et driftsunderskudd på 288 millioner kroner.

TV 2 ønsket den gang ikke å svare på spørsmål om prognosen, men organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand svarte følgende:

«TV 2 ønsker å opplyse om at Dagens Næringsliv i forbindelse med denne saken har gjort en rekke henvendelser og vist til tall som er direkte feil og gir et vesentlig feilaktig bilde av utviklingen. Vi vil presentere våre økonomiske resultater i mars og vil da besvare spørsmål knyttet til TV 2s resultat.»

Overskudd på bunnlinjen

TV 2 as får også et overskudd på bunnlinjen, resultatet før skatt. Det skyldes blant annet at TV 2 i fjor solgte unna selskapene Nordic World, som selger tv-konsepter til utlandet, og OB-team, som har levert teknisk personell og teknikk til TV 2 og andres tv-produksjoner.

I regnskapet går det frem at TV 2 as fikk 125,4 millioner kroner i finansinntekter fra salg av aksjer i fjor og 42 millioner kroner i aksjeutbytte. Det bidro til at resultatet før skatt endte 63,4 millioner i pluss, ned 155,6 millioner kroner fra året før.(Vilkår)