– TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell allmennkringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet. Dette ønsker vi å videreføre, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en pressemelding.

Siden utlysningen i juni har TV 2 jobbet med å utforme en søknad som skal gjøre det mulig for kanalen igjen å få en avtale med staten. Fredag leverte TV 2 denne søknaden.

Forskjellen på denne og tidligere avtaler er at det nå ligger en betydelig kompensasjon fra staten for allmennkringkastingsoppdraget.

TV 2 hadde inntil utgangen av 2016 status som formidlingspliktig allmennkringkaster, men avtalen gikk ut ved årsskiftet.

Kanalen har etterspurt støtte fra staten for merkostnadene man tar på seg ved å være allmennkringkaster.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier til DN at ballen nå ligger hos Kulturdepartementet.

Han legger til at TV 2 i søknaden har lagt vekt på å beskrive det de vil levere i årene som kommer, som ligner på det man har levert som allmennkringkaster før.

– Nå går vi inn i en prosess som Kulturdepartementet styrer, og vil respektere det fremover, sier Sandnes.

135 mill. i året

Regjeringen utlyste 23. juni en ny tv-avtale, der den åpner for å maksimalt dekke den kommersielle allmennkringkasterens nettokostnader knyttet til allmennkringkastingsoppdraget med inntil 135 millioner kroner i året i fem år.

Lørdag gikk fristen ut og Kulturdepartementet bekrefter overfor DN at TV 2 er eneste søker.

- Jeg er glad for at TV2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting. Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Totalt kan altså en avtale være verdt 675 millioner kroner i en femårsperiode. Kulturdepartementet har tidligere sagt at man ønsker at en avtale er i boks i desember.

– Vi vet ikke hvordan den videre prosessen vil foregå, men vet at en ny avtale vil begynne å løpe tidligst fra 1. januar 2018, sier Sandnes.

Kulturdepartementet skriver at avtalen senest vil begynne å løpe åtte måneder etter at avtalen er inngått.

Få konkurrenter

Regjeringen ga tre måneders søknadsfrist. Den klareste interessenten har hele tiden vært TV 2, men MTG, som eier TV3, Viasat og allerede driver med nyhetsformidling gjennom radiokanalen P4, har holdt døren åpen for en søknad, men valgte til slutt ikke å søke.

- Jeg tror utlysningen av en kommersiell allmennkringkasteravtale er et riktig og viktig verktøy for å sikre mediemangfoldet i Norge. I Norge er vi et lite språk- og kultursamfunn, og det er krevende å bygge opp store, gode konkurrenter til NRK. Når nordmenn fortsatt bruker nesten tre timer på tv hver dag, er vi avhengige av å ha flere alternative leverandører av kritisk journalistikk, sier Sandnes til DN.

Flere av TV 2s konkurrenter, i hovedsak Discovery Networks og VGTV/Schibsted har alle vært kritisk til utlysningen, som man mener er skreddersydd for TV 2.(Vilkår)