Det luxembourgske selskapet ønsket en midlertidig forføyning mot TV 2-artikler selskapet mener er ærekrenkende. TV 2s «Helsekontrollen» har både i nettartikler og i en tv-reportasje omtalt PM International, som blant annet selger vitamintilskuddet Fitline, som et pyramideselskap.

Oslo byfogdembete var i februar i år ikke med på at omtalen var ærekrenkende nok til at TV 2 måtte fjerne artiklene fra internett.

PM International og Professional Marketing International Norge as anket kjennelsen til lagmannsretten, og nå har også Borgarting lagmannsrett konkludert.

Slutningen er som følger:

«Anken avvises hva gjelder påstått ærekrenkende utsagn i fjernsynsprogrammet «Helsekontrollen» og hva gjelder bruk av begrepet «sukkerpulver» som ærekrenkende utsagn i nettartiklene 2. november 2017. For øvrig forkastes anken».

I tillegg må PM International og Professional Marketing International Norge as betale både sine egne og TV 2s saksomkostninger.

Varslet kjempesøksmål

– At det hintes til at vi er et pyramideselskap er veldig seriøst for oss. Pyramideopplegg er ulovlig og svindel, og vi kommer ikke til å akseptere at noen kaller oss et svindelaktig selskap, når vi ikke er i nærheten av det, sa pressesjef Alexander Plath i PM International til DN etter kjennelsen i Oslo byfogdembete.

Retten mente bruken av pyramidebegrepet i denne sammenhengen er godt innenfor ytringsfriheten.

Plath mente at «Helsekontrollen» gikk inn i saken med en forutbestemt vinkling.

Etter at selskapet tapte den første runden i retten, varslet PM International et kjempesøksmål på 50 millioner kroner mot TV 2.

– Vi gjør det av to grunner: For det første er dette erstatning for tap vi har lidd etter artiklene. Det er en del av ansvaret TV 2 må kunne stå til rette for. For det andre gjør vi dette fordi vi føler at hovedgrunnen til at kjennelsen ble som den ble, er at dommeren vurderer det til at det ikke er noen grunn til en forføyning lenger grunnet at det har gått så lang tid siden publisering, sa Plath.

TV 2 står på sitt

TV 2s advokat Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland konstaterer at retten ikke støtter motpartens fremstilling, og at søksmålet ikke rokker ved TV 2s holdning.

Programredaktør Jarle Nakken i TV 2 sier følgende i en kommentar til slutningen:

- Vi er glade for at også ankesaken ble vunnet uforbeholdent på alle punkter, og at motparten i tillegg må dekke alle saksomkostninger. TV 2 har drevet kritisk journalistikk på sitt beste og har opptrådt etterrettelig i hele prosessen. Jeg er veldig glad for at PM international ikke lykkes i sitt forsøk på å sensurere pressen og å påberope seg ærekrenkelse i stedet for å svare for seg og eventuelt ta til motmæle når de utsettes for kritisk journalistikk.

Advokat Jon Wessel-Aas peker på at lagmannsrettens kjennelse er enda klarere i TV 2s favør enn Byfogdembetets kjennelse.

– I tillegg til å avvise PM Internationals forsøk på å utvide saken i ankeomgangen, forkastes deres anke. Lagmannsrettens begrunnelse er grovt sagt at det overhodet ikke foreligger noen rettsstridige ærekrenkelser. TV 2s fremstilling baserer seg på korrekt faktum og dekkende beskrivelser, også når det gjelder den delen av omtalen som er belastende for PM International, sier Wessel-Aas.

Da DN snakket med PM International i februar, var selskapet tydelig på at det ville kreve 50 millioner kroner fra TV 2.

– Det er inngitt tilsvar også i den saken, men hovedforhandling er foreløpig ikke berammet. Nå har to rettsinstanser ikke funnet ulovlige ærekrenkelser, og da er det heller ikke grunnlag for erstatning. Men det er motparten som har saksøkt, så vi kan ikke gjøre så mye, sier Wessel-Aas om den saken.

Kjemper videre

Selv om PM International nå har tapt saken i to rettsinstanser, er kamplysten i behold:

Selskapets advokat Per Danielsen sier til DN at de vurderer å anke saken videre.

– Lagmannsretten har ikke tillatt utvidelse av saken slik vi la opp til i anken. Da er vi kommet i en slags prosessuell hengemyr, hvilket innebærer at vi vil vurdere å anke til Høyesterett, sier han. – Slik saken nå står, har vi ikke fått prøvet utvidelsen vi ønsket å få prøvet. Jeg er saklig uenig i avvisningen. Vi har gjort grunnlaget sterkere, og det har lagmannsretten ikke akseptert. Men dermed er det mulig at Høyesterett bør prøve saken. Saken er nå ikke blitt så spennende som den kunne ha blitt, sier han.

– Hvordan anser du sjansene for å vinne frem i Høyesterett?

– Vi har opplagt så god mulighet at det kan være verdt å prøve, men jus er ikke matematikk, det går mye på skjønn. Og her er vi i en til dels uprøvd situasjon som har en prinsipiell interesse, sier advokat Per Danielsen.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: