TVNorges eierselskap Discovery Networks Norway, som også er TV 2s argeste konkurrent i reklamemarkedet, ber nå om full åpenhet rundt tallmaterialet som legges til grunn i arbeidet med en tv-avtale mellom TV 2 og staten.

I et brev sendt til kulturminister Trine Skei Grande fredag, trekker Discovery Networks Norway grunnlaget for en avtale sterkt i tvil. Også medlemmene av Stortingets kulturkomité mottok brevet.

«Vi oppfatter TV 2s tilnærming til denne søknaden som nærmest en lek med målgrupper og tall. I beste fall er den svært upresis. Og vi er bekymret for realismen i tallene TV 2 presenterer overfor departementet,» skriver kommunikasjonsdirektør Espen Skoland på vegne av Discovery.

Venter og venter

TV 2 har ventet i et år på å få på plass en avtale med staten, som skal sikre fortsatt daglige nyhetssendinger fra hovedredaksjonen i Bergen.

Oppdraget som kommersiell allmennkringkaster innebærer også at TV 2 skal levere norsk drama og programmer for barn og unge. Blir staten og TV 2 enige, kan tv-selskapet få inntil 135 millioner kroner årlig i fem år.

Tine Austvoll Jensen er sjef i Discovery Networks, som har tv-kanaler som TVNorge, Fem, Max og Vox, samt strømmetjenesten Dplay. Hun får ikke konkurrentens regnestykke til å gå opp.

– Hvis man bruker TV 2s fordelingsnøkkel og bare ser på reklameinntektene før Nyhetene, Været og Sporten klokken 18.30 og 21, viser våre beregninger at TV 2 får 300 millioner kroner i inntekter på disse reklamepausene. I søknaden sier de at de vil bruke 250 millioner kroner på nyhetssendingene på hovedkanalen. Det skulle i så fall bli et overskudd på 50 millioner kroner, og i tillegg får TV 2 momsfritak på nyheter, sier Jensen.

Jobber med skillet

Forutsetningen for å få statsstøtte er at TV 2 kan vise at oppdraget fra staten, som inkluderer å opprettholde hovedredaksjonen i Bergen, påfører TV 2 et underskudd på 135 millioner kroner.

For å lage et slikt regnskap må TV 2 skille mellom allmennkringkastingsoppdraget og TV 2s øvrige, kommersielt finansierte virksomhet.

– Det viktige her er at staten ikke skal dekke mer enn de faktiske merkostnadene. Har Skoland og Discovery rett i sine antagelser, vil ikke en eneste skattekrone bli kompensert, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

Noen seere er mer verdt

DN skrev for en uke siden at TV 2 i det regnskapsmessige skillet vil legge ulik verdi til grunn for ulike seergrupper, når de samlede reklameinntektene skal fordeles til henholdsvis allmennkringkastingen og til den øvrige virksomheten.

I den nye modellen skal gutter og jenter mellom 10 og 19 år for eksempel veie et sted mellom 25 og 35 prosent av en fullverdig seer, mens menn og kvinner i 50-årene «veier» 50–75 prosent.

Bare seere mellom 20 og 49 år skal regnes som fullverdige og veie 100 prosent, når TV 2s reklameinntekter fordeles til allmennkringkastingsregnskapet. Begrunnelsen er at denne gruppen er mest etterspurt blant annonsørene.

Nå ber Discovery om fullt innsyn i saken, fordi selskapet mener staten er i ferd med å ta beslutninger på feil grunnlag. Selv med TV 2s måte å vekte reklameinntektene på, kommer Discovery til at TV 2 trolig går med overskudd på Nyhetene.

«Om lag 67 prosent av alle som ser nyheter på TV 2 er over 50 år. Dette er seere TV 2 normalt tar seg godt betalt for,» skriver selskapet i brevet til kulturminister Trine Skei Grande.

Krever full åpenhet

Et sentralt ankepunkt for Discovery er at Kulturdepartementet ikke har gitt innsyn i hele TV 2s søknad.

Nå ber Discovery, som har et amerikansk morselskap verdsatt til 21 milliarder dollar på Nasdaq-børsen, om at «alt relevant materiale i prosessen» gjøres tilgjengelig slik at utenforstående kan etterprøve regnestykkene.

«Vi er bekymret for at en tildeling av midler til TV 2 skal skje på feil premiss. Vår oppfatning er fortsatt at nyhetene til TV 2 ikke er et underskuddsprosjekt,» avslutter brevet fra Espen Skoland i Discovery.

Vurderer innsynsbegjæringen

Kulturdepartementet uttalte tidligere i måneden at det tas sikte på å inngå avtale innen utløpet av september.

Departementet velger ikke å kommentere at Discovery i brevet stiller spørsmål ved grunnlaget for ulik verdsetting av ulike seergrupper.

Kravet om fullt innsyn i prosessen besvarer kommunikasjonsdirektør Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet slik:

– Departementet vil vurdere innsynsbegjæringen i henhold til offentleglovas bestemmelser. Dette vil vi komme tilbake til å så snart som mulig.

TV 2: Fullstendig åpne overfor departementet

Sarah Willand i TV 2 sier selskapet spiller med helt åpne kort overfor Kulturdepartementet.

– Vi har hele veien vært fullstendig åpne overfor Kulturdepartementet og kan selvfølgelig dokumentere hver eneste krone når regnskapet skal gjøres opp. Den endelige vurderingen skal Medietilsynet til slutt gjøre, sier Willand.

Hun viser til at det er gitt innsyn i all korrespondanse mellom TV 2 og departementet som berører modellen som Discovery nå kritiserer.

– Det jeg kan berolige Discovery om er at allmennkringkastingsregnskapet vil basere seg på faktiske tall, som vi først sitter med når regnskapet er revidert, sier Sarah Willand.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik fungerer krafttrading
DNs Terje Erikstad forklarer hvordan krafttrader Einar Aas tapte alt.
02:32
Publisert: