– De regner på to forskjellige måter. Alt etter hva som passer dem, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i TVNorges eierselskap Discovery Networks.

DN har tidligere skrevet at Discovery skulle klage inn TV 2s avtale med staten, som ble inngått tidligere i høst, til Esa. Onsdag ble klagen sendt.

Esa er Efta-landenes overvåkningsorgan.

Over avtaleperioden på fem år kan TV 2 utløse opptil 675 millioner kroner i støtte til å utføre et allmennkringkastingsoppdrag med nyheter, drama og norske programmer for barn og unge.

Klagen er på 21 sider og skrevet av advokatfirmaet Wiersholm på vegne av Discovery. Klageren mener den norske tv-avtalen innebærer ulovlig statsstøtte, som er uforenlig med regelverket i EØS-området.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2 vil ikke gå inn i en diskusjon om ankepunktene i klagen.

– Det har vært jobbet lenge og grundig med avtalen, og vi er glad for at den er kommet på plass. Men denne klagen er en sak mellom Discovery og staten. Dersom Kulturdepartementet trenger ytterligere opplysninger fra oss, vil vi selvfølgelig bidra med det, sier Willand.

Styrket oppfatning

Espen Skoland i Discovery håper Esa vil gjøre en grundig vurdering av lovligheten i avtalen.

– Vår oppfatning om at dette er ulovlig statsstøtte, er dessverre styrket ytterligere.

– Lignende klagesaker har tatt årevis å behandle – hvilken glede kan Discovery få av å klage?

– Det er litt vanskelig for oss å spekulere på hvor lang tid dette vil ta. Vi håper Esa tar tak i dette relativt snart. Men det er ikke vi som styrer hvor lang tid prosessen tar, sier Skoland.

Discovery mener tv-avtalen bruker ulike modeller for beregning av inntekter og utgifter. Påstanden er at inntektene blir fremstilt som lavere enn de faktisk er, mens det ikke er klart hvordan kostnadene skal beregnes.

– Statsstøttereglene krever at inntekter og kostnader skal fordeles og beregnes basert på forsvarlige og konsistente prinsipper. Og at det er de faktiske inntektene og kostnadene som beregnes. I TV 2-avtalen har de laget helt nye prinsipper for beregning av inntekter, som ikke har noen sammenheng med hvordan TV 2 genererer reklameinntekter – helt i strid med EØS-reglene, sier Skoland.

Trekker inn TV 2 Sumo

Statsstøtten utløses bare dersom TV 2 kan vise til at allmennkringkastingsoppdraget påfører TV 2 underskudd.

Derfor skal det settes opp et såkalt allmennkringkastingsregnskap.

DN har tidligere omtalt hvordan TV 2 og Kulturdepartementet har diskutert hvordan reklameinntekter og andre inntekter skal fordeles inn i dette regnskapet.

Discovery mener det er stor risiko for dobbeltsubsidiering av nyhetene, og trekker inn at TV 2 allerede nyter godt av momsfritak for salg av nyheter direkte til kunder av strømmetjenesten TV 2 Sumo.

I TV 2 Sumo, som har rundt 400.000 kunder, er nyhetsdelen inkludert i alle de forskjellige abonnementene og priset til 99 kroner i måneden. Da regjeringen utvidet momsfritaket til å gjelde digitale nyhetstjenester som TV 2 Sumo, fikk TV 2 et momsfritak som ifølge Discovery er på nær 100 millioner kroner årlig.

Når inntekter fra Sumo skal inn i allmennkringkastingsregnskapet, sier retningslinjene at de skal «fordeles mellom programområder etter dokumentert faktisk seing på TV 2 Sumo».

På bakgrunn av dette skriver Wiersholm i klagen at TV 2 ser ut til å bruke én metode for å beregne omsetning fra nyhetsinnhold når det gjelder moms, for å maksimere momsfritaket, og en annen metode til å beregne inntekter fra nyheter i allmennkringkastingsregnskapet, for å maksimere statsstøtten.

Tror avtalen står seg

Statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet er ikke overrasket over at det er kommet en klage:

– Dette er som forventet, det er derfor vi har brukt god tid på å gjøre et grundig arbeid. Vi tror at avtalen vil stå seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kulturministeren: -Det er jo lov å bare se på ting som ganske enkelt er litt hjernedødt også
I dag skrev kulturminister Trine Skrei Grande under avtalen som gjør TV 2 til kommersiell allmennkringkaster
01:36
Publisert: