Etterforsker Saga Norén (Sofia Helin) har vært diskutert av alle som har sett «Broen»: Hun er dyktig i arbeidet, kanskje spesielt fordi hun har en Asperger-diagnose som gjør at hun holder følelsene i bakgrunnen og de analytiske evnene skjerpet til enhver tid. Mange har funnet rollefiguren karikert og ensidig, selv om hun også har stått for seriens komiske pustehull ved å være mer direkte enn det som vanligvis regnes som sosialt akseptabelt.

Men etter hvert har følelseslivet hennes trådt tydeligere frem, og grunnene til at hun oppfører seg som hun gjør er blitt klarere for oss. Forrige sesong sluttet til alt overmål med at hun ble dømt og fengslet for drapet på sin egen mor.

Hun sitter fremdeles inne idet fjerde sesong sparker fra med det fryktelige drapet på lederen for den danske utlendingsstyrelsen, tilsvarende UDI, og både metoden og andre ledetråder gir grunn til å tro at det har med jobben hennes å gjøre. Den danske etterforskeren Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) må til å begynne med ta tak i saken alene, men det er ikke å røpe for mye at Saga ganske straks befinner seg utenfor murene og i stormens øye.

Og derfra nyanseres både Henrik og Sagas historier mer enn det har vært gjort tidligere. Det legges opp til en slags avrunding, der mysteriene i fortiden vies mer plass, også emosjonelt. Henriks barn er fremdeles sporløst forsvunnet og han kaster sin omsorg over to jenter som lever av å stjele på gaten; de er omtrent på den alderen døtrene hadde vært, og det blir opprivende. Sagas historie granskes nøyere og komplikasjoner oppstår mellom henne og Henrik.

Samtidig flettes tilsynelatende løse tråder sammen i det mørke billedspråket som har gitt «Broen» status som en av de fremste såkalte Nordic noir-seriene.

Skjønt «Broen» har hatt en tendens til å bikke over i det groteske, der brutaliteten også overgår det universet serieskaperne har tegnet opp for oss. Denne gangen går det ikke fullt så skjødesløst for seg, selv om virkelighetens drap som regel er langt mindre oppfinnsomme og planmessig rituelle. Det skisseres et mulig kart over begåtte og kommende mord ganske tidlig i serien, samtidig som flere involveres mer eller mindre tilfeldig. Kanskje.

«Broen» har så langt vært en stor kommersiell suksess, med videresalg til 188 land, to nyinnspillinger med samme konsept og en tredje på vei. Når serieskaperne nå har besluttet å sette punktum etter denne sesongen, kan det godt være fordi de to hovedpersonenes privatliv er såpass preget av tragedier at det vil være vanskelig å fortsette med en ny politisak som om ingenting er hendt. Men det trengs svar på noen spørsmål for å få en tilfredsstillende avslutning. Det må vi vente noen uker på å få vite mer om, men etter halvgått løp ser den fjerde sesongen ut til å være den beste og mest edruelige, tross voldsomme virkemidler.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Slik blir du festens ultimate midtpunkt
Slik sablerer du en champagne.
02:41
Publisert: