– Ja, jeg kan bekrefte at vi klager TV 2-avtalen inn til ESA. Vi mener prinsippene som ligger til grunn for TV 2-avtalen bryter med EØS-reglene for statsstøtte. Å gi TV 2 penger på feil grunnlag vil virke konkurransevridende og mot sin hensikt, derfor velger vi nå å klage avtalen inn til ESA, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks.

Mediehuset har tidligere vært en av de største kritikere til statsstøtten, og Skoland har tidligere bedt norske politikere om å gripe inn avtalen som de mener bryter med EØS-reglene.

– Når TV 2 selger reklame, er en seer en seer. Du må betale samme pris enten seeren er 35 eller 55 år. Men når TV 2 skal få penger av staten, skreddersyr de helt egne modeller for hvordan de skal føre inntekter på nyheter. Disse modellene får det til å se ut som om nyheter er mindre lønnsomt enn det egentlig er, sier Skoland.

TV3-eier støtter klage

Nordic Entertainment Group Norge, TV 2s andre store konkurrent i det norske tv-markedet, stiller seg bak klagen. Nent Group står bak tv-kanaler som TV3 og Viasat4 og strømmetjenesten Viaplay.

– Discovery kjører det formelle, juridiske løpet, men vi er helt enig med dem og stiller oss bak klagen, sier kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum i Nent Group.

– Det er viktig med en ny og uavhengig vurdering av beregningsgrunnlaget for statsstøtte til TV 2. Dersom TV 2 får støtte til en strategi som allerede er lønnsom vil det få store skadevirkninger på mediemangfoldet de neste årene, sier hun.

Sammenligner med buksekjøp

Det var i forrige måned TV 2-sjef Olav Sandnes og kulturminister Trine Skei Grande signerte avtalen som kan gi TV-kanalen 135 millioner kroner årlig - inntil 675 millioner kroner i løpet av fem år.

Avtalen kom i stand ett år etter at TV 2 uttalte at de hadde søkt om å bli kommersiell allmennkringkaster.

– Dette er en kjempeviktig avtale for meg å få i land. Det har vært et krevende arbeid. Særlig krevende har det vært å finne de regnskapsmessige skillene og måter å beregne ut hva denne statsstøtten skal være. Dette har jo ikke blitt gjort før, sa Skei Grande til DN.

Discovery mener modellen som legges til grunn for millionstøtten bryter med EØS-reglene for statsstøtte.

– Dette blir litt som en tenåring som kjøper bukse til 700 kroner, og sier til foreldrene at den kostet 1000. Det er ganske fint å sitte igjen med 300 kroner til fest og moro, men i TV 2s tilfelle er det faktisk skattebetalernes penger som går rett til festen, sier Skoland.

Angriper et politisk vedtak

– Så vidt vi har fått forståelse av er dette er klage på utlysningen og tildelingen. Det betyr at Discovery angriper et politisk vedtak som det er bred støtte for i Stortinget, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

– Hvis du ser til Danmark, har det nesten vært en tradisjon at aktører som Discovery og MTG bruker rettssystemet som virkemiddel med klager og søksmål mot både staten og dansk TV 2. Vi har vært opptatt av å ha en avtale som står seg. Det er Kulturdepartementet som har utlyst og inngått avtalen og kulturministeren har sagt at hun er trygg på at den vil stå seg godt. Det er vi også, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Kontroversielt regnestykke

Avtalen mellom TV 2 og staten ble inngått flere måneder på overtid.

Noe av det som har tatt tid, er for Kulturdepartementet å bli enig med TV 2 om hvordan TV 2s reklameinntekter skal regnes med i det såkalte allmennkringkastingsregnskapet.

Opprinnelig foreslo TV 2 en fordelingsnøkkel basert på at bare seere mellom 20 og 49 år skulle regnes med. Men dette ble justert i den endelige tv-avtalen slik at ulike seergrupper vektes ulikt når reklameinntektene skal beregnes.

TV 2 regnet seg tidligere i år frem til at nyheter og norsk drama koster kanalen 170 millioner kroner i 2018.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kulturministeren: -Det er jo lov å bare se på ting som ganske enkelt er litt hjernedødt også
I dag skrev kulturminister Trine Skrei Grande under avtalen som gjør TV 2 til kommersiell allmennkringkaster
01:36
Publisert: