Tirsdag kveld ble det kjent at TV 2 og Kulturdepartementet skriver under avtalen om kommersiell allmennkringkasting onsdag.

TV 2 har søkt om statsstøtte for merkostnadene knyttet til dette allmennkringkastingsoppdraget.

Nå fremkommer det at TV 2 i vår regnet seg frem til at oppdraget i 2018 ville gitt selskapet et underskudd på rundt 170 millioner kroner. Det viser dokumenter DN har fått innsyn i.

Konkurrenten, det børsnoterte amerikanske medieselskapet som står bak TVNorge, trekker TV 2s regneferdigheter alvorlig i tvil.

– Basert på det begrensede innsynet vi har fått, ser ikke regneøvelsene ut til å være i tråd med de prinsippene som skal følges. Jo mer innsyn og oversikt vi får, jo mer fremmede ser prinsippene som anvendes ut. Vi har heller ingen innsikt i allokeringene i budsjettpostene TV 2 presenterer. Det er vanskelig å ha tillit til det TV 2 presenterer, og vi er faktisk bekymret for at TV 2 forleder departementet, sier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge-eieren Discovery Networks.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier hun ikke kommer til å kommentere beregningen fra i vår, da underskuddet lå an til rundt 170 millioner kroner, eller andre konkrete tall.

– Vi er åpne med myndighetene om dette. Men Discovery er en av våre skarpeste kommersielle konkurrenter og vi kommer ikke til å gi dem tilgang på budsjettene eller regnskapstallene våre, på samme måte som de ikke ville gitt oss tilgang til sine tall, sier hun.

Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge-eieren Discovery Networks.
Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge-eieren Discovery Networks. (Foto: Javad Parsa)

Avtale denne uken

Støtten kan komme opp i 135 millioner kroner årlig, eller inntil 675 millioner kroner for hele femårsperioden.

For å utløse statsstøtte, må TV 2 vise at allmennkringkastingen medfører en merkostnad som selskapet ikke ville hatt dersom den ikke skulle utføre oppdraget.

Et regnskap viser differansen mellom inntekter og utgifter. Utfordringen med TV 2s allmennkringkastingsregnskap, er at allmennkringkasting har vært en integrert del av TV 2s virksomhet helt siden starten i 1992.

Samtidig har tv-selskapet hatt store kommersielle inntekter.

Et sentralt spørsmål har vært hvor store deler av TV 2s samlede reklameinntekter på rundt to milliarder kroner som skal føres opp i allmennkringkastingsregnskapet.

En god del av disse inntektene er knyttet til nyhetssendingene i beste sendetid, som tilhører den aller viktigste delen av det oppdraget staten har bedt TV 2 utføre.

Unge og gamle mindre verdt

TV 2 mener reklameinntektene skal fordeles ut fra hvor kommersielt attraktive ulike seergrupper er for annonsørene.

I utgangspunktet mente TV 2 at bare seere mellom 20 og 49 år skulle regnes med når reklameinntektene til nyheter og annen allmennkringkasting skulle fordeles.

Men etter månedsvis med korrespondanse og argumentasjon frem og tilbake mellom TV 2 og Kulturdepartementet, er partene kommet frem til at alle skal telle med i fordelingen, men med ulik vekt.

TV 2, her ved sjef Olav T. Sandnes, regnet i vår seg frem til at allmennkringkasting i 2018 ville gitt selskapet et underskudd på rundt 170 millioner kroner.
TV 2, her ved sjef Olav T. Sandnes, regnet i vår seg frem til at allmennkringkasting i 2018 ville gitt selskapet et underskudd på rundt 170 millioner kroner. (Foto: Eivind Senneset)

I Discovery Networks Norway oppfattes fordelingsnøkkelen som «en lek med målgrupper og tall».

Et av ankepunktene til Discovery er at statsstøttereglene i EØS krever at inntekter og kostnader skal fordeles og beregnes basert på forsvarlige og konsistente prinsipper.

– Å late som en reklamekrone eller en seer er mindre verdt i avtalen med staten enn i TV 2s avtaler med annonsører, kan vanskelig være i tråd med dette. Det vil formodentlig Esa også forstå, sier Espen Skoland i Discovery.

TV 2 slår tilbake

Til Discovery-sjef Skolands påstand om at beregningen av statsstøtten kan være i strid med EØS-reglene, sier TV 2s Sarah Willand:

– Dette er en modell som vi er enige med Kulturdepartementet om. Den er ikke basert på antagelser, men på kunnskap fra noen av de dyktigste fagfolkene i landet på dette, sier Willand, som heller ikke tar resten av kritikken fra konkurrenten så tungt:

– Discovery har vært motstander av kommersiell allmennkringkaster-avtale siden før modellen ble kjent. De har forsøkt å redusere et viktig, mediepolitisk virkemiddel til et «sugerør i statskassen» og hele veien jobbet for å stoppe et bredt flertall i Stortingets vedtak. Vi har lovet at TV 2 tar ansvaret som følger med et allmennkringkasteroppdrag på største alvor og har samtidig utfordret Discovery på hvordan de har tenkt å bidra. Jeg registrerer at de fremdeles unngår å svare på den utfordringen, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Var med på Wall Streets bonusfest – endte opp som bartender på Harry´s
- Mange penger å tjene. Og å tape.
01:22
Publisert: