C. Tybring-Gjedde (CTG) har inngått en avtale om å fusjonere med Andvord. CTG overtar Andvord for 95,25 millioner CTG-aksjer, tilsvarende 45 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Samlet antall aksjer i det nye selskapet vil være 211.683.393 og Andvord har forpliktet seg til å selge minst 10.576.643 aksjer for å ikke ha mer enn 40 prosent eierandel i det nye selskapet.

CTG ser årlige gevinster på 40 til 50 millioner kroner ved en sammenslåing.

Aksjekursen i Tybring Gjeddestiger 11 prosent på Oslo Børs.

Navnet på det sammenslåtte selskapet blir Andvord Tybring-Gjedde ASA og vil ha kontor i Oslo.

Administrerende direktør Michel Andvord i Andvord vil foreslås valgt som ny styreleder. Administrerende direktør Bjørn Maarud i CTG blir konsernsjef i det sammenslåtte selskapet. Henning Olsen vil tilbys stillingen som finansdirektør og nåværende finansdirektør Søren Knudsen i Andvord vil tilbys stillingen som økonomidirektør.

Det ventes ingen vesentlig nedbemanning av de 870 medarbeidere i det sammenslåtte selskapet.

"Sammenslåingen vil øke vår konkurransekraft, noe som over tid også vil innebære en tryggere og en mer kompetanseutviklende arbeidsplass" , heter det i meldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.