Mandag varslet Samferdselsdepartementet at de vil lempe på reguleringen av drosjenæringen.

Men kravet til løyver består, og dermed sier politiet at de vil fortsette å avskilte Uber-sjåfører.

Frem til januar 2016 var det avskiltet minst 24 Uber-sjåfører. Nå er tallet over 60.

De avskiltede sjåførenes advokat, Jens-Henrik Lien i advokatfirmaet Mageli, mener politiet har trappet opp igjen aksjonene i sommer.

Les også: Politiet om Uber: Vil fortsette å straffeforfølge og bøtelegge

Ingen felt i retten

Foreløpig foreligger det ingen rettskraftig dom på en Uber-sjåfør i Norge. Nå mener professor i rettsvitenskap Hans Fredrik Marthinussen (37) ved Universitetet i Bergen at en dom fra Høyesterett sår tvil om avskiltingene er rettmessige.

– At politiet går etter Uber-sjåfører etter Høyesteretts avgjørelse i Haxi-saken er en skandale. Høyesterett har helt tydelig fastslått at Haxi og Uber driver lovlig, såfremt sjåføren ikke driver næringsvirksomhet. Da driver man politisk aktivisme. Og det går ikke an, sier Marthinussen.

Over 60 Uber-sjåfører er til nå avskiltet i Norge. Foto: Robert Galbraith/Reuters/NTB Scanpix
Over 60 Uber-sjåfører er til nå avskiltet i Norge. Foto: Robert Galbraith/Reuters/NTB Scanpix (Foto: Reuters)

Et spørsmål om to punktum

Debatten handler om loven som regulerer pirattaxi. Yrkestransportloven sier at de som vil drive med persontransport må ha løyve. Og videre at det er forbudt å tilby persontransport på offentlig plass uten løyve.

Frikjennelsen av en Uber-sjåfør i Oslo tingrett i desember ifjor og frikjennelsen av de tre Haxi-sjåførene i Stavanger i Høyesterett i juni handlet om å tilby persontransport på offentlig plass.

Høyesterett konkluderte med at tilbud via en app ikke kan anses som «på offentleg plass». Dermed kan man ikke straffeforfølge Uber- eller Haxi-sjåfører etter den delen av loven.

Politiet går etter første setning

Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen ved Trafikkseksjonen i Oslo har tidligere uttalt til DN at de nå bruker kravet om løyve for å drive persontransport for å begrunne avskilting av Uber-sjåførene.

Selv om dommen i Høyesterett i Haxi-saken først og fremst handler om hva som er offentlig plass, sier den også at «sporadisk utføring av persontransport» ikke vil være nok til å rammes av loven.

 – Kjører man sjelden, er det ikke sikkert det er næringsvirksomhet. Da er det ikke nok å bare ta en Uber-sjåfør. De må etterforske, ettergå, sier Marthinussen.

– Jeg gjetter personlig på at mange Uber-sjåfører kjører ganske mye, men det må i så fall politiet etterforske og bevise. , sier professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen. Foto:
– Jeg gjetter personlig på at mange Uber-sjåfører kjører ganske mye, men det må i så fall politiet etterforske og bevise. , sier professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen. Foto: (Foto: Eivind Senneset)
 

Får ikke tilgang på mobiler

– Jeg gjetter personlig på at mange Uber-sjåfører kjører ganske mye, men det må i så fall politiet etterforske og bevise, sier Marthinussen.

Og fortsetter:

– Hvis politiet fortsetter å bøtelegge og avskilte, bare fordi de har stoppet en Uber-sjåfør, så mener jeg det er et grovt overtramp. Politiet må rette seg etter Høyesterett, som oss andre.

– Vil ikke politiet enkelt kunne avdekke dette ved å gå inn på telefonen og sjekke vedkommendes kjørelogg i Uber-appen?

– De har nok skjellig grunn til å beslaglegge telefonen når de stopper noen, ja. Problemet er at de ikke kommer inn på telefonen din om den ikke er åpen. Høyesterett sa i en annen dom for en uke siden at politiet ikke kan tvinge noen til å åpne telefonen sin.

Saken Marthinussen sikter til er en avgjørelse fra 30. august der Høyesterett kom til at politiet ikke har hjemmel til å bruke tvang for å få siktede til å låse opp innholdet i sin mobiltelefon.

Vil fjerne taksameterplikt

«Regjeringen legger nå opp til å vurdere enkelte endringer i drosjereguleringen, blant annet om ny teknologi skal kunne tas i bruk for å beregne pris og at forbrukerne sikres bedre informasjon om priser på tjenestene», skriver Samferdselsdepartementet mandag.

Det betyr i klartekst at taksametrene kan være på vei ut til fordel for apper, apper som også vil kunne opplyse om alle taxiselskapenes priser og slik gjøre konkurransen mer reell.

I tillegg vurderes det også å åpne for at flere kan drive med samkjøring og kravet til at drosje må være hovednæringen din om du skal få løyve.

Men antallet løyer for å drive persontransport skal fortsatt være begrenset og behovsprøvet.

Kravet til løyve er også det som definerer alle andre som driver persontransport mot betaling som pirattaxi.

Står fast på at Uber er ulovlig

Øystein Trevland i Taxiforbundet.
Øystein Trevland i Taxiforbundet. (Foto: Presse)
Uttalelsen fra myndighetene kom etter et møte mellom departementet, drosjenæringen, Haxi og Uber mandag.

– Departementet ryddet av veien all tvil om at virksomheter som Uber og Haxi driver ulovlig i dag, og foreløpig er det ingen ting som tyder på at det blir lovlig i fremtiden. Uber og Haxi var begge tilstede på møtet, og vi forventer at de umiddelbart stanser sin piratvirksomhet, sier Øystein Trevland (56) i Norges Taxiforbund.

Han er ikke enig i at man kan si at en som kjører Uber sporadisk ikke omfattes av loven.

– Når man laster ned app, går på sjåførkurs, da må det regnes som å drive virksomet, sier Trevland.

Politiet: Fortsetter avskiltingene

– Foreløpig gir det ikke noen endringer i vår linje i vår praktisering av lovverket, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen (38) ved påtaleavsnittet på seksjon for Trafikk og sjøtjeneste.

– Det betyr at Uber fortsatt vil bli behandlet som pirattaxi?

– Ja.

Les også: Uber tilbyr førerne sine pensjonsplaner i påvente av selvkjørende biler

NHH-professor: Tre argumenter for at delingsøkonomien er et gode

Les også: Selskaper i delingsøkonomien forsøker å alliere seg, men ikke alle er enige i at de alle kjemper samme sak

Anbefalt fra DNTV:

Dette er dronen som forfølger deg
Slik gikk det da DN forsøkte å riste av seg norske Staakers nye drone.
01:07
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.