Ole-Andreas Elvik Næss foreslår at debattanter bør lære av hverandres innspill for å øke felles forståelse (innlegg i DN 21. desember). Dersom Næss og ulikhetsforfatterne mener reglene for skatteavskriving burde være lik regnskapspraksis, så kan en sammenligning med innbetalt skatt vise effekten av at skattereglene er «feil».

Det skaper riktig nok litt problemer at skatteavskrivingen er lovbestemt og resultatavskriving er skjønnsmessig. Finansielle hensyn gir bedriften egeninteresse i å minimere regnskapsmessig avskriving.

Hva som er riktig, er subjektivt.

Det kan imidlertid neppe forklare at SSB-rapporten om ulikhet og skatt bare viser fire prosent selskapsskatt. I utvalget på ni milliardærer som jeg har sett på, endres denne skatten fra 22 til 17 prosent.

Næss gjentar, uten begrunnelse, at utvalget mitt ikke er representativt. Er det for lite? I så fall er det rart å komme med noen enkeltobservasjoner som motbevis. Tallene fra forvalt.no viser ellers at gjennomsnittlig betalbar skatt for Reitan AS fra 2013 var tretten og ikke ni prosent.

Kanskje mener Næss at jeg skulle brukt inntektstall som utvalgskriterium, tall SSB ikke deler. Selv bruker han formuesanslag fra tidsskriftet Kapital i en debatt som handler om SSBs bruk av regnskapstall.

Næss holder fast ved at utbytte fra utenlandske selskap skal telle med i inntekten. Det ville i så fall gitt dobbeltbeskatning. Det er mye i skattedebatten som er i grenseland mellom fag og politikk, men omtrent alle økonomer er enige i at skatt på organisasjonsform ikke er ønskelig.

For at politikerne skal kunne ta informerte valg om utformingen av skattesystemet, er de avhengige av tall de kan stole på. Det store avviket mellom konsernregnskaper og selskapsskatten i SSB-rapporten, tyder på at beregningene av sistnevnte antageligvis er feil.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.