Vedtaket ble gjort onsdag, nøyaktig ti år etter at banken Bear Stearns kollapset. Dette er ofte blitt omtalt som starten på krisen som i 2008 spredte seg fra USA til store deler av verdensøkonomien.

Alle republikanerne og over halvparten av demokratene i Senatet stemte for lovforslaget. Det innebærer en oppmykning av den såkalte Dodd-Frank-loven som ble innført i 2010.

Lobbyister

– Storbankene og deres lobbyister er i ferd med å score touchdown på bekostning av hardtarbeidende familier over hele landet, sa demokraten Sherrod Brown, som har kjempet mot forslaget.

«Touchdown» er en måte å score poeng på i amerikansk fotball.

Dodd-Frank-loven innebærer en rekke strenge krav til banker som er store nok til at de kan true hele økonomien hvis de går konkurs. Flertallet av senatorene ønsker at flere titall mellomstore banker må få slippe kravene.

Småbedrifter

Tilhengerne av lovendringen mener den vil gjøre det lettere for mellomstore banker å gi lån til amerikanske småbedrifter. Demokraten Tom Carper hevder at 90 prosent av Dodd-Frank-loven vil være intakt også etter endringen.

Det må nå utarbeides et kompromiss mellom vedtaket i Senatet og et tidligere vedtak i Representantenes hus før endringen av lovverket kan tre i kraft.

Oppmykningen av regelverket må også godkjennes av president Donald Trump. Fjerning eller endring av Dodd-Frank-loven var et av hans valgløfter før han ble valgt til president i 2016.(Vilkår)