Altor forvalter en egenkapital på over 55 milliarder kroner og har nå blinket ut barnehagesektoren som sitt neste satsingsområde. Altor kjøpte i begynnelsen av mai en majoritetsandel i Gnist Barnehager, som driver 17 barnehager i Møre og Romsdal, Trøndelag og Hordaland.

– Vi synes barnehagesektoren er svært interessant, særlig med tanke på mulighetene for fremtidig konsolidering. Gnist som selskap er en bra plattform for å starte en ekspansjon i sektoren, sier partner Maria Tallaksen i Altor Equity Partners.

Hun peker på at Gnist har et godt konsept og et sterkt fokus på kvalitet.

– Barnehagemarkedet består i dag av mange små selskaper, samtidig som det er blitt større krav til kvalitet og profesjonalisering. Dette gjør det naturlig å satse på større og sterkere enheter, sier Tallaksen.

Altor har nå en plan om å bygge Gnist til en betydelig aktør i barnehagesektoren.

– Det kan være aktuelt å kjøpe andre aktører for å slå disse sammen. Men per i dag har vi ingen konkrete aktører i siktet, sier Tallaksen.

Ektepar selger seg ned

– Vi kan gjerne vokse, men da må vi ha med oss kvalitet underveis. Vi er opptatt av vår evne til å utvikle gode barnehager i tråd med vårt konsept, sier markeds- og informasjonssjef Børre Andersen i Gnist Barnehager.

Han mener at Altor vil bli en solid støttespiller i dette arbeidet.

– Samarbeidet styrker vår evne til å tåle omstilling og å lede an i videre utvikling i sektoren, sier Andersen.

– Det kan være aktuelt å kjøpe andre aktører for å slå disse sammen, sier partner Maria Tallaksen i Altor Equity Partners.
– Det kan være aktuelt å kjøpe andre aktører for å slå disse sammen, sier partner Maria Tallaksen i Altor Equity Partners. (Foto: Gunnar Lier)

Det er ekteparet Kjersti og Bjørn Grønmyr som selger aksjene til Altor. Det er ikke kjent hva oppkjøpsfondet betaler for aksjene eller hvilken eierandel fondet får, utover at det sikrer Altor en majoritet.

– Vi er svært imponert over det Gnist har fått til og er glade for at Kjersti og Bjørn Grønmyr blir med for å lede og utvikle kjeden videre, sier Maria Tallaksen.

Gnist Barnehager er en del av Grønmyr Gruppen as som i 2016 omsatte for 327 millioner kroner. Det meste av dette er relatert til barnehagedriften.

Loven begrenser utbyttet

Oppkjøpsfond tar som regel en betydelig eierandel i et selskap for så å gjennom aktiv eierstyring prøve å synliggjøre verdiene i selskapet. Fondet vil ofte presse på for å legge om selskapets strategi for å bedre lønnsomheten og virksomhetens verdi.

Det spesielle med private barnehager er at lovgivningen setter grenser for hvor lønnsom virksomheten kan bli. Over 80 prosent av private barnehagers inntekter kommer fra statlige tilskudd, og Barnehageloven setter derfor grenser for hvor store overskudd barnehagene kan oppnå, og hvor store utbytter eierne kan ta ut. Selv om disse reglene er blitt kritisert for å være for utydelige, utgjør de en reell begrensning i handlefriheten.

Maria Tallaksen i Altor lar seg ikke skremme av særlovgivningen for private barnehager.

– Vi er helt komfortable med de reguleringene sektoren er underlagt, og mener det er riktig at det stilles strenge krav til blant annet kvalitet, pedagogikk og bemanning, sier Tallaksen.

Kan få gevinst ved salg

Selv om loven setter grenser for hvor store utbytter Altor kan ta ut fra Gnist tror Tallaksen at Altor kan realisere store verdier ved å videreutvikle barnehagekjeden.

– Vi kommer til å fokusere på å bygge et bra og sterkt selskap med fokus på kvalitet. Dersom vi lykkes med dette vil vi om noen år sitte med et selskap som er større og som representerer beste praksis i sin bransje, sier Tallaksen.

I en rapport fra konsulentselskapet BDO som legges frem tirsdag morgen går det frem at de største verdiene som ligger i barnehagevirksomheter realiseres gjennom salg av barnehagene.

DN har tidligere omtalt hvordan lovens lønnsomhetsbegrensninger ikke gjelder ved salg av virksomheten. BDO påpeker i sin rapport at ved et barnehagesalg blir store skjulte verdier synliggjort, særlig knyttet til eiendomsverdier og verdien av fremtidig kontantstrøm fra statstilskudd.

En undersøkelse DN gjennomførte av fem selskaper som i løpet av 2016 solgte barnehager til Læringsverkstedet, viste at de til sammen satt igjen med en gevinst på rundt en halv milliard kroner etter salget. (Vilkår)

Før Norseman-dobbeltvinneren deltok første gang, sa faren: – Det her kommer du aldri til å få til!
Allan Hovda hadde dårlige forutsetninger for å delta i ekstremsportkonkurransen – men trosset dem.
04:08
Publisert: