– I mediene i det siste har det vært en diskusjon omkring politisk korrekthet og godhetstyranni. Jeg for min del mener det største problemet vi har er at drittsekkene slipper unna altfor billig, sa Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fra talerstolen under Stortingets spørretime onsdag.

Han viste til DNs sak om hvordan brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold og det private skolekonsernet Anthon B. Nilsen har tatt ut over 100 millioner kroner fra sine statsstøttede privatskoler, til tross for utbytteforbud.

– Gjennom halsbrekkende finansielle manøvere har man altså klart å utstyre Westerdals med en skyhøy leie som gjør at hver dag, så betaler elever og skattebetalere tusenvis av kroner som går rett i private lommer, sa Knag Fylkesnes.

Til Fylkesnes svarte statsminister Erna Solberg at regjeringen jobber med oppfølgingen av en ekspertgruppe som har sett på dagens regelverk knyttet til private høyskoler. Dette er en rapport som ble levert i desember 2014.

– Klart i strid med formålet

Det var Senterpartiets Marit Arnstad som tok opp saken i Stortinget onsdag. Hun viste til fusjonen mellom konsernets skoler Westerdals, NITH og NISS høsten 2013 som førte til at 100 millioner kroner ble tatt ut av skolene.

– Gjennom denne fusjonen har man altså omgått utbytteforbudet og opptrådt klart i strid med formålet bak forbudet, sa Arnstad som ville vite:

– Hva er regjeringens syn på at eierne på denne måten tapper skolene for penger som burde vært brukt på skoletilbud og elever?

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet med å berømme Dagens Næringsliv for å sette kritisk lys på hvordan staten følger opp de private høyskolene som mottar statstilskudd, men sa det var for tidlig å felle dom.

– Kunnskapsdepartementet har foreløpig ikke grunnlag for å konkludere med at det er skjedd noe ulovlig. Det er fortsatt en sak som er til behandling. Departementet skal ha alle fakta på bordet i denne saken. Det er bedt om ytterligere redegjørelse fra konsernet og høyskolen i saken, svarte Solberg.

– Ble aldri lagt bort

Arnstad ville også vite hvor det ble av den særskilte oppfølgingen av Westerdals, NITH og NISS som Kunnskapsdepartementet varslet i 2013. Også Arbeiderpartiets Martin Henriksen var kritisk til oppfølgingen av skolene.

– Det er riktig at Kunnskapsdepartementet nok kunne ha stilt flere spørsmål tidligere. Men saken er aldri blitt lagt bort. Regnskapet for 2014 ble mottatt av departementet i sommer og det er arbeidet med oppfølgingen av regnskapet for 2014 som danner grunnlaget for hvilke konklusjoner departementet skal trekke. Hvis det viser seg at pengene har gått til ulovlig utbytte så skal de kreves tilbake, sa Solberg.

Hun understreket også at dersom regelverket viser seg å ha «hull som er lovlige, men som vi ikke liker», må dette reguleres.

Marit Arnstad mener det er viktig å komme til bunns i hvorfor Kunnskapsdepartementet ikke gikk konsernet nærmere etter i sømmene

– Vi må få en gransking av dette konkrete tilfellet. Det holder ikke med en generell gjennomgang, sier Arnstad til NTB.

Nei til nytt utvalg

Knag Fylkesnes og SV vil sette ned et offentlig utvalg som skal utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester.

Solberg svarte da at det jobbes med å følge opp rapporten fra en ekspertgruppe som har utredet regelverket knyttet til private høyskoler.

– Jeg tror kanskje vi skal bli ferdig med det forrige utvalget før vi nedsetter nye utvalg, sa Solberg i spørretimen.

DN har sendt politikernes uttalelser til kommunikasjonsdirektør Trond Andresen i Anthon B Nilsen. Andresen har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.