Norske politikere forteller at fremtiden hviler trygt på at landet har mange med høy utdannelse – som åpenbart sees som synonymt med høy kompetanse. Studier forteller at de fleste sier at deres yrkesfaglige kompetanse stammer fra læring på jobben, men statistikken over høy kompetanse bygger på lengden av opphold ved utdannelsesinstitusjoner.

Dette er muligens en arv fra det borgerlige samfunn hvor slike opphold tilhørte eliten, en cand.mag. var en gang en eliteindikator.