Samordna Opptak offentliggjorde torsdag årets søkertall til høyere utdannelse. Totalt 142 004 personer hadde den 16 april søkt høyere utdanning gjennom Samordna Opptak i 2018. Master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo er studiet som har flest førstevalgssøkere, tett etterfulgt av siviløkonomiutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) med 1801 førstevalgsøkere.

Ifølge Samordna Opptak var det 6417 flere søkere i 2018, sammenlignet med i fjor. Det utgjør en økning på 4,7 prosent.

19175 søkere har i år UIO som sitt førstevalg der Informatikk: digital økonomi og ledelse for andre år på rad er teknologistudiet med flest søkere per plass. Studiet har 52 planlagte studieplasser i 2018 der 329 søkere har studiet som sitt førstevalg.

Ifølge Samordna Opptak ble det i 2017 planlagt 1828 studieplasser innen informasjonsteknologi. I år har tallet økt til 2282. Mens 4846 søkere hadde informasjonsteknologi som sitt førstevalg i fjor, har pågangen skutt i været og steget til 5892 søkere i år.

Flere vil bli lærere

Det har også vært en stor pågang til lærerstudiene. I 2018 har 18,46 prosent flere barnehagelærer som sitt førstevalg, mens grunnskolelærer fra 1-7 trinn har 15,67 prosent flere førstevalgssøkere enn i fjor.

– Dette er viktige og gode nyheter for alle barn og elever. Vi er opptatt av å bygge et sterkere lag rundt hvert barn. Da trenger vi flere barnehagelærerne som skaper trygge rammer for lek og læring, og flere grunnskolelærere på barnetrinnet, som kan tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Saken oppdateres (Vilkår)