– Vi vokser med rundt åtte prosent, noe som gir en god effekt på driftsresultatet. Det skyldes i hovedsak flere elever i klasserommet, sier konsernsjef i Sonansgruppen, Erik Brandt.

Sonans Privatgymnas as tilbyr privatistkurs i videregående fag. I 2016 omsatte selskapet for 240 millioner kroner og endte på et driftsresultat på 64,8 millioner. Det innebærer en driftsmargin på 27 prosent.

Konsernsjef Brandt forteller at behovet for å ta fag er stort.

Konsernsjef i Sonansgruppen, Erik Brandt.
Konsernsjef i Sonansgruppen, Erik Brandt. (Foto: Privat)

– Av elevene hos oss mangler rundt 42 prosent generell studiekompetanse, og en stor del skal forbedre karakterene sine. I tillegg er det en del som må ta ekstra realfag for å komme inn på studier som medisin og tannlege, sier han.

Kurs opp mot 22.000

I skoleåret 2016-2017 var rundt 9000 elever innom Sonans' ulike skoler i Norge. Ett fag koster mellom 4900 og 22.000 kroner avhengig av størrelsen på faget. Særlig matematikk, men også norsk og realfag tas hyppigst.

– Vi bidrar til realfagsløftet, sier Brandt.

Selskapets ordinære resultat før skatt endte på 63,9 millioner kroner, en økning på 25,5 prosent. Han forventer en positiv utvikling i inneværende år også.

– Det har lenge vært en sterk vekst i antall privatister totalt sett, men denne veksten har flatet ut. Markedet var på sitt største mellom 2013 og 2014, men etter prisdoblingen av privatisteksamen dempet veksten seg i det totale markedet. Vi forventer fortsatt vekst, sier Brandt.

Vokser på frafall

Styret skriver i sin årsberetning for privatgymnaset at etterspørselen etter privatistkurs vil betinges av frafall fra videregående opplæring, økt etterspørsel av høyere utdannelse og høyere ungdomsledighet, og at selskapet, basert på disse faktorene, er godt posisjonert for fremtiden.

– Hva tenker du om å tjene penger på frafall på VGS og ledighet?

 Privatistordningen er viktig for å sikre at alle får en ny mulighet til å komme seg inn på høyere utdannelse. Vi dekker et etterspurt behov og elevene våre er fornøyde. Mange voksne i dag står uten generell studiekompetanse, og snittalderen hos oss er 23 år. Alternativet hadde vært å begynne på videregående på nytt eller å ikke komme inn på studier. Det tror jeg ikke mange ønsker, sier Brandt.(Vilkår)

Selfie-turistene strømmer til Trolltunga.
Dronebilder fra Trolltunga hvor selfie-turister går 22 km for å få tatt et bilde på den nå verdenskjente steinformasjonen over Ringedalsvatnet. I år forventes det et sted mellom 100 000 og 150 000 turister til det spektakulære fjellet.
01:18
Publisert: