– Hvis fraværet handler om dårlig mestring av fag og det sosiale, kan vi ikke skyve ansvaret for at vi har en skole som ikke fungerer, over på barn helt ned i tolvårsalderen og plassere en fraværsgrense på dem, sier Anne Bjærtnes, Høyres ordførerkandidat i Gjøvik.

Hun sier ansvaret må plasseres der det hører hjemme, nemlig hos kommunene som skoleeier. Bjærtnes mener fravær må motarbeides gjennom økt tilgang til helsesykepleiere, miljøterapeuter og pedagogisk-psykologiske tjenester ved skolene, snarere enn gjennom strengere regler.

Tilhengerne av strengere fraværsregler viser til gode resultater fra den omstridte fraværsgrensen på 10 prosent i videregående skole.

– Grunnskolen er ilagt skoleplikt allerede, i motsetning til videregående skole. Det er en vesentlig forskjell, sier Bjærtnes til NTB.

Mange ulike syn

I forkant av helgens landsmøte i Høyre foreligger det nå en rekke ulike forslag som tar opp fraværsproblematikken:

* Et Høyre-utvalg foreslår i sin resolusjon å «utforme lokale regler for høyt fravær ved ungdomsskoler, der elever som har særlig høyt fravær, får bedre oppfølging».

* Troms og Finnmark Høyre ønsker å erstatte ordet «lokale» med «nasjonale» regler.

* I Asheims forslag strammes ordlyden inn til at Høyre vil «utvikle lokale regler med tydelige grenser for fravær ved ungdomsskoler, der elevene som har særlig høyt fravær, får bedre oppfølging».

* Innlandet Høyre vil verken ha regler eller grenser og foreslår å «sørge for at elever i ungdomsskolen som har høyt fravær, får særskilt oppfølging».

– God erfaring

Høyres finanspolitiske talsperson på Stortinget Henrik Asheim viser til gode erfaringer med 10-prosentsgrensen som er innført på videregående og mener det er gode grunner til å diskutere et lignende tiltak på ungdomsskolen.

– Det du har lært på ungdomsskolen, har mye å si for hvordan det går med deg på videregående, sa han nylig til NRK om forslaget fra Oslo Høyre.

– Det viktigste er at alarmklokken går, og at noen setter seg ned og stiller spørsmålet: Hvorfor har du vært så mye borte nå? sier Asheim.

Han mener dette også kan fungere som et varsel til foreldre som tar barna ut av skolen for å dra på ferie.

– Oppfølging viktigere

Kari-Anne Jønnes, som er Innlandet Høyres fylkesordførerkandidat, er enig i at erfaringene fra videregående skole er gode.

– Vi mener likevel at det i ungdomsskoletiden er viktigere med ekstra tett oppfølging enn med absolutte grenser, sier hun til NTB.

– Vi snakker om barn som skal få oppfølging slik at vi bidrar til at de kommer gjennom grunnskolen og får plass på et av sine tre foretrukne løp i videregående opplæring. Det er slik vi ønsker det skal fungere i samfunnet, legger hun til.

Jønnes fremholder at ungdomsskoletiden er tøff for mange, og at det trengs omsorg og oppfølging i kombinasjon med krav til oppmøte og faglige prestasjoner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor fremstår det britiske parlamentet som et komplett galehus
Beina på bordet. Buing, skriking og hoing. Og noen røde streker på gulvet. DNs kommentator forklarer hvordan det ble sånn.
03:42
Publisert: