Det er også færre kvinnelige lærere enn menn som har studiepoeng i faget, viser en rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– 55 prosent av engelsklærere i grunnskolen har studiepoeng i faget. Til sammenligning har 85 og 82 prosent av henholdsvis norsk- og matematikklærere studiepoeng i disse fagene, sier Biljana Perlic i SSBs seksjon for utdannelsesstatistikk.

Opplæringsloven krever at lærere på barneskolen skal ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk. På ungdomsskoletrinnet er kravet 60 studiepoeng. Fram til 2025 kan lærere som mangler tilstrekkelig fagkompetanse, få dispensasjon fra kravet.

– Bare halvparten av engelsklærerne har nok studiepoeng i henhold til kravene i opplæringsloven. Blant mannlige lærere har 56 prosent tilstrekkelig kompetanse, mens andelen er 48 prosent for kvinnelige lærere, sier Perlic.

– Viktig

Behovet for økt fagkompetanse i engelsk er størst på småskoletrinnet hvor syv av ti engelsklærere mangler tilstrekkelig kompetanse i faget.

– Vi har bestilt denne undersøkelsen fordi det er viktig å ha god oversikt over kompetansen til lærerne i norsk skole. Kartleggingen viser at det fortsatt er et stort behov for videreutdanning blant grunnskolelærere, men jeg er glad for at fagene norsk, matematikk og fremmedspråk har mange lærere med formell kompetanse, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Han understreker at kommunene har ansvar for å kartlegge behovet for videreutdanning på den enkelte skole, slik at lærere som underviser i og mangler kompetanse i norsk, matematikk og engelsk får mulighet til å skaffe seg slik kompetanse i perioden frem til 2025

Ni av ti fast ansatt

Ni av ti lærere i grunnskolen er ansatt i faste stillinger. Denne høye andelen må ses i sammenheng med at undersøkelsen til SSB kun inkluderer lærere med stillingsprosent på minst 50 prosent. Tre av fire lærere i grunnskolen er kvinner.

Andelen av lærere som fyller kravene om fagkompetanse, varierer fra fag til fag. Likevel er det slik at i det store og hele har mange grunnskolelærere kompetanse i faget de underviser i. Andelen lærere med kompetanse i faget de underviser i, er høyere på ungdomsskoletrinnet enn på småskole- og mellomtrinnet.

Mangler pedagogisk utdannelse

En tilleggsrapport skulle belyse utdannelsesnivå og fagkompetanse kun blant undervisningspersonale som mangler fullført pedagogisk utdannelse.

Tilleggsrapporten viser at to av tre lærere uten tilstrekkelig pedagogisk utdannelse er fast ansatt i grunnskolen. Fagkompetansen er lavest blant dem som underviser i engelsk, og høyest blant dem som underviser i norsk.

Selv om ingen av lærerne har fullført en pedagogisk utdannelse, har flertallet som underviser i matematikk, norsk eller engelsk fagkompetanse i den betydningen at de har nok studiepoeng i faget de underviser i.

Flest kvinner

Tilleggsrapporten viser også at syv av ti lærere uten pedagogisk utdannelse er kvinner. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at hele 75 prosent av samtlige lærere er kvinner. Blant kvinnelige lærere er andelen uten pedagogisk utdannelse noe høyere enn hos menn.

Andelen uten pedagogisk utdannelse er størst blant de unge lærerne – men her er det også et høyt antall som er i ferd med å ta en høyere utdannelse.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.