I fjor høst fikk Handelshøyskolen BI grønt lys for å tilby en fullverdig jusutdannelse.

Nå er søkertallene klare: Det er 1645 søkere til den nye bachelorgraden i rettsvitenskap som starter opp til høsten. Disse skal kjempe om 150 plasser.

BI-rektor Karen Spens beskriver interessen som «fantastisk».

– Lanseringen av rettsvitenskap er et stort skritt for BI, men samtidig et resultat av et langsiktig og møysommelig arbeid. Vi har allerede opparbeidet oss mange års erfaring med å tilby et femårig utdannelsesløp innen forretningsjus og økonomi, sier hun.

BI-rektor Karen Spens.
BI-rektor Karen Spens. (Foto: Gunnar Lier)

Bak UiO og UiB

Etter at Stortinget endret gradsforskriften i 2021 fikk BI i fjor høst godkjent søknaden hos Nokut for å opprette en master i rettsvitenskap, slik at høyskolen kunne tilby fullverdig juristutdannelse.

Etter sommeren vil altså BIs første jusstudenter innta campus.

Antallet søkere er noe lavere enn antallet som søkte seg til de populære jusstudiene på Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen i fjor.

Blant de 1645 søkerne til BIs jusstudium er 66,61 prosent kvinner og 33,39 prosent menn. Søkefristen for BIs bachelorprogram i rettsvitenskap ble stengt for nye søkere 15. april.

Høyskolen opplyser at vanlig praksis er rullerende opptak frem til studiestart, men at det blir hensyntatt antall studieplasser og opptakskrav for hvert enkelt studieprogram, på spørsmål om det ventes flere søkere etter at Samordna opptak er klart til sommeren.

Professor og leder av Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, Morten Kinander, gleder seg til oppstart.

– Det er gode nyheter for oss som utdannelsesinstitusjon, for studiemiljøet her på BI, og ikke minst for næringslivet – som vi vet har signalisert et stort behov for kandidater med akkurat denne spesialkompetansen. Det er årets søkertall en solid bekreftelse på, sier han.

Flere søkere totalt

Samlet sett har 10.191 søkt om bachelorutdannelse ved BIs campuser fra høsten av. Det er en oppgang på 24 prosent fra i fjor.

Masterprogrammene har tiltrukket seg 2261 søkere, omtrent det samme som i fjor.

– Til sammen er dette svært gode tall som viser at etterspørselen etter programmene i BIs studieportefølje er sterk. Samtidig ser vi positive effekter av programrevideringene vi gjør for å svare på endrede behov i arbeidsmarkedet. Det gjør at studentene kan være trygge på at kompetansen de får med et vitnemål fra BI gir gode jobbmuligheter, sier rektor Spens.

På bachelornivå er det Oslo-campusen som har flest søkere, med 6432, etterfulgt av Bergen, Trondheim og til slutt Stavanger.

Det er cirka 21.000 studenter som studerer ved BI-campuser rundt om i landet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.