Vi skal ombygge landet med kompetanse, særlig den digitale. Bare da står vi rustet til å beherske det digitale skiftet og sørge for gode kår for folk flest.

Norsk ikt-næring vokser og ansetter så mange de kan. Det er ikke masseoppsigelser i ikt-næringen, men derimot flere tusen ubesatte stillinger. Mange må derfor bygge opp kapasitet ute for å dekke etterspørselen. Det er ille å se at regjeringen ikke legger inn satsing på it-studieplasser i budsjettet.