– Jeg fikk i oppgave å undervise sykepleierstudentene i hjertet på to timer. Det er ikke nok, sier Nils Christian Tvedt Karlsen (34).

Legen fra Kristiansand snakker om da han underviste på Høyskolen Diakonova og fikk ideen til selskapet han nå driver ved siden av fastlegepraksisen. Siden oppstarten for fem år siden har videoforelesningene gjennom nettstedet Sykepleiepluss.no blitt stadig mer populære. 

Les også Eva Grindes kommentar: Leveren – hvor ligger den? dnPlus

Det lille oppstartsselskapet oppgir å ha 4000 betalende abonnenter samt flere samarbeidsavtaler med institusjoner.