Trekker tilbake godkjennelser for Høgskolen i Østfold

Nokut mener åtte studietilbud ved Høgskolen i Østfold ikke tilfredsstiller kravene.

Publisert 15. September 2017, kl. 12.13Oppdatert 15. September 2017, kl. 14.59