I en pressemelding skriver Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) at en ny vurdering viser at krav i studietilsynsforskriften fortsatt ikke er oppfylt for åtte studietilbud innen eiendomsfag som Høgskolen i Østfold. Studiene er et samarbeid med Norsk Eiendomsakademi (Neak).

– Vi har derfor besluttet å trekke tilbake akkrediteringen for alle de åtte studietilbudene, sier tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund, heter det i en pressemelding fra organet som har nasjonalt ansvar for kvalitet i utdannelsen.

De åtte studiene som har mistet akkrediteringen er:

  • Byggeledelse (15 studiepoeng)
  • Forvaltning og utvikling av eiendom (30 studiepoeng)
  • Grunnleggende taksering (15 studiepoeng)
  • Taksering av skade på bygg og løsøre med skjønn (30 studiepoeng)
  • Tilstandsanalyse av boliger (25 studiepoeng)
  • Verditaksering av boliger (15 studiepoeng)
  • Verditaksering av landbrukseiendommer (30 studiepoeng)
  • Verditaksering av næringseiendommer (30 studiepoeng)


Etter et tidligere tilsyn kom det frem at studietilbudene høyskolen tilbød i samarbeid med Neak, ikke oppfylte kravene i studietilsynsforskriften, og høyskolen fikk en opprettingsfrist. Høgskolen i Østfold besluttet da å avslutte samarbeidet med Neak om fem studier, men ønsket å videreføre de tre studietilbudene grunnleggende taksering, tilstandsanalyse av boliger og verditaksering av boliger. Det får de altså ikke lov til etter en revidert gjennomgang.

Mangler eget fagmiljø

Ifølge Nokut klarte ikke høyskolen å tilfredsstille alle kravene organet stilte.

– Etter å ha vurdert de tre studietilbudene konkluderte de sakkyndige med at kravene til læringsutbyttebeskrivelser og til internasjonalisering nå er oppfylt. Kravene til ansatte i hovedstilling og førstestillingskompetanse samt til forskning og utviklingsarbeid tilknyttet studietilbudene, er derimot ikke oppfylt, forklarer Lund.

Forskriften gjør det mulig å fravike kravet om ansatte i hovedstilling ved institusjonen for studietilbud med omfang på 30 studiepoeng eller mindre hvis studietilbudene tilbys i samarbeid med eksterne miljøer som driver forskning og utvikling på nivå med institusjonens eget fagmiljø. Forutsetningen er at institusjonen har et eget fagmiljø innenfor studietilbudets fagområde eller i tilstøtende fagområde. Institusjonen må også ha et helhetlig ansvar for studietilbudet.

Svak tilknytning

– De sakkyndiges vurdering er at vilkårene for å gi unntak for kravet til ansatte i hovedstilling ikke er til stede for de tre studietilbudene ved Høgskolen i Østfold. Komiteens vurdering er at med den svake tilknytningen de nytilsatte har til høyskolen, er det ikke godtgjort at institusjonen har eget fagmiljø tilknyttet studiene og kan ha et helhetlig ansvar for studietilbudene, forklarer Lund.

Høyskolen har ikke tatt opp studenter til studietilbudene høstsemesteret 2017. Det er derfor ingen studenter som blir berørt av at akkrediteringen trekkes tilbake.(Vilkår)