For fjerde året på rad avdekker undersøkelse at norske studenter er misfornøyde med faglig veiledning og tilbakemeldinger de får ved landets studiesteder.

– Jeg tror mange blir sjokkert over at de ikke blir «båret» gjennom studiet, at de må bære seg selv for å få ståkarakter, sier Kristina Myklestu (20).

Hun har satt seg ned rundt et bord på Handelshøyskolen BI i Oslo sammen med Mari Elvestad (24), Christian Glosli (20) og Carl-Johan Mattsson (24) for å løse oppgaver i faget økonomistyring. De er på andreåret av det som skal bli en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Til daglig deler de forelesningssal med hundrevis av andre medstudenter, noe som gjør at andelen individuelle tilbakemeldinger fra lærerne har gått drastisk ned sammenlignet med årene i videregående skole.

– Det blir veldig få individuelle tilbakemeldinger. Når det er 600 studenter i én klasse blir det umulig, tror Elvestad.

Misfornøyde

Studiebarometeret viser nok en gang at det norske studenter er minst fornøyde med i høyere utdanning, er medvirkning, veiledning og tilbakemelding fra de faglige ansatte ved landets ulike studiesteder.

På en skala fra én til fem, hvor fem er «mest fornøyd», er studentenes gjennomsnittlige tilfredshet for tilbakemeldinger på egne arbeider fra faglige ansatte rangert til 3,1. Studentene oppgir i gjennomsnitt å ha fått 2,8 tilbakemeldinger og har en gjennomsnittlig tilfredshet på 3,3 på den faglige oppfølgingen.

Studenter som studerer økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo, har en tilfredshet på 2,9 når det gjelder tilbakemelding fra ansatte og 3,3 når det gjelder den faglige oppfølgingen. Studentene som har svart på undersøkelsen, er i gang med andreåret på en bachelorgrad og oppgir at de så langt på studiet har fått 2,5 tilbakemeldinger i snitt.

Til sammenligning har økonomistudentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) en tilfredshet på 3,6 når det kommer til tilbakemeldinger og 3,5 på den faglige oppfølgingen. NHH-studentene får i gjennomsnitt 3,2 tilbakemeldinger.

Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO).
Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO). (Foto: Fredrik Bjerknes)

Vil ha faglig mentor

Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO) har sett den samme tendensen før.

Hun foreslår å innføre krav om faglig veileder for samtlige av studentene i Norge.

– Vi vil ha krav om faglig mentor allerede fra studiestart. Poenget er at studentene skal ha noen som kan bidra til at de kan foreta mer informerte valg om fag og videre studier, men også med en tanke om at de skal bli mer involverte i den enkelte studieinstitusjon, sier hun.

Andenæs hadde håpet å se endringer i funnene i det siste Studiebarometeret.

– Vi er skuffet over at de samme tingene går igjen. Nå hadde vi håpet å se endringer, at studentene ville blitt litt mer fornøyde med veiledningen. Vi venter at tilbakemeldingene blir tatt enda mer på alvor fremover, sier hun.

BI-rektor Inge Jan Henjesand mener det er viktig å integrere studentene tidlig i studiemiljøet for å sikre tilbakemeldinger og hindre frafall.
BI-rektor Inge Jan Henjesand mener det er viktig å integrere studentene tidlig i studiemiljøet for å sikre tilbakemeldinger og hindre frafall. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Utvider studentordning

Rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI mener det er like viktige å få studentene raskt integrert i studiemiljøet som å oppnevne faglige veiledere.

BI har i en periode hatt et opplegg hvor studenter som har kommet lenger i studieløpet, veileder andre. Denne ordningen skal nå utvides og i større grad integreres i de ulike kursene og studiene ved skolen. Målet er å aktivere studentenes egen innsats, forklarer Henjesand.

– Det første halve året er avgjørende. Blir du integrert da, finner du arbeidsformer med andre som gjør at du får den tilbakemeldingen av medstudenter som du kanskje ellers ikke ville ha fått, sier BI-rektoren.

Han tror i tillegg spørsmålene i Studiebarometeret kunne ha vært utformet annerledes.

– Mengden tilbakemeldinger er kun én måte å spørre på. Kanskje er det mer relevant å spørre om kvaliteten på tilbakemeldingene du får, sier han.

Finner hjelp

Kollokviegjengen på BI er stort sett fornøyd med kvaliteten på eget studie, selv om de merker forskjell på forelesninger med færre studenter.

– I fag hvor klassene har vært små, opplever du at det er mer kontakt og dynamikk. Både dialogen med foreleser og diskusjonene blir bedre, sier Elvestuen.

For studenter som ønsker seg flere tilbakemeldinger, er mulighetene mange – det gjelder bare å finne dem, mener Mattsson.

– Det finnes mange støttekanaler, både mattegrupper og studentveiledere. I forrige uke var vi på Excel-kurs hos noen masterstudenter. Ønsker du tilbakemelding, kan du nesten alltid få hjelp et sted – det er nok heller slik at få studenter benytter seg av mulighetene, sier han.

Elvestad nikker enig.

– Du må stort sett må finne dette på eget initiativ, men trenger du hjelp, får du hjelp, sier hun.

Forbereder blodslit til fjells
- Vi gjør det fordi vi liker det, sier de to advokatfullmektigene Line Sogn Plassen og Ingeborg Kristine Lind om treningen før norges tøffeste fjellskirenn.
03:10
Publisert:

Hør podkast om DNs fondsgransking:

DNs journalister Espen Linderud og Marte Ramuz Eriksen har gransket hvordan norske aksjefond har gjort det siden 2000. Sammen med DNs Bård Bjerkholt og Terje Erikstad gir de også tips til fondssparing, og hvilke feller du bør unngå.

(Vilkår)