En ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) viser at den såkalte mastersyken – det vil si at flere enn det samfunnet har bruk for tar en mastergrad – er en myte for de fleste utdannelser i Norge. Nifu har undersøkt hvor studenter som fullførte en mastergrad for to–tre år siden jobber, og om jobben de har krever masterutdannelse.

Resultatene viser at kun seks prosent ser ut til å være i arbeid som ikke krever mastergrad.