Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag fram sin innstilling til regjeringens forslag for å styrke fagskolene.

En samlet komité vil at skolene anerkjennes som "høyere yrkesfaglig utdanning" og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente "fagskolepoeng". Dessuten får studenter fra fagskole to tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskoler.

– Et gjennomslag

– Det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen vår nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig er det viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet, sier Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.

Organisasjonen setter også pris på at det stilles krav til yrkeserfaring i fagmiljøet på skolen og at studentene får lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.

– Vi er svært glad for at både regjeringen og Stortinget vil øke antall studieplasser på fagskolene i fremtiden, sier Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt Fagskoleråd.

Rødgrønn kritikk

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet syns imidlertid meldingen inneholder for få tiltak for å bygge ut fagskolene, går det fram i merknadene i komitéinnstillingen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) får dessuten kritikk for å komme sent på banen med sitt fagskoleløft. De tre partiene viser til at den rødgrønne regjeringen bestilte en tilstandsrapport for fagskolene, som ble lagt fram mot slutten av i 2014, to år før Røe Isaksen leverte fra seg sin stortingsmelding.

I 2015 gikk det om lag 15.500 studenter på de 94 offentlige og private fagskolene. De tilbyr en "kort, yrkesrettet utdanning" som bygger på videregående opplæring, heter det på Fagskolene.no.

Stortinget skal behandle komiteens innstilling 2. mai.(Vilkår)

Fra enehersker til målstyrt maur
Se lærerne fortelle om hverdagen i den norske skolen fra 1950-tallet til i dag.
03:41
Publisert: