Studenter som skal bli leger, sykepleiere, lærere og advokater er blant gruppene som allerede har praksis i arbeidslivet som en del av utdanningen. De to organisasjonene vil at alle skal ha en lignende ordning, skriver Adresseavisen :

– Universitetene og høyskolene må bli flinkere til å styrke arbeidslivsrelevansen. Et tiltak er å innføre studiepoeng for praksisopphold, sier Hans-Christian Gabrielsen, andre nestleder i LO. Han sier studenter som er ute i praksis har mindre frafall i studiet og kommer seg raskere i jobb. I tillegg mener han erfaringen gjør dem mer attraktive på arbeidsmarkedet.

- Får mer ut av studiene

En undersøkelse blant alle studenter viser at halvparten etterlyser praksis i studiene. 71 prosent av dem som har hatt praksisopphold, sier seg godt fornøyd med ordningen.

LO og NHO vil også ha obligatorisk praksis i fag som historie og statsvitenskap.

– De færreste av studentene kommer til å ha en yrkeskarriere innen akademia, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO. Hun tror praksis vil styrke, snarere enn svekke, den teoretiske delen av fagene.

– Jeg tror studenten får mer ut av studiene med litt relevant erfaring og kunnskap om hvordan faget anvendes.(Vilkår)