Torsdag offentliggjorde Samordna Opptak (SO) årets søkertall til høyere utdannelse.

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er det studiet med flest førstevalgssøkere. Totalt ønsker 1834 kandidater seg en plass her.

Siviløkonomiutdanningen ved Norges Handelshøyskole er det nest populære studiet, med 1773 søkere.

Deretter følger studier i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen med 1744 søkere og sykepleierutdanningen i Oslo som har 1645 søkere.

I fjor var det politiutdanningen på Politihøgskolen i Oslo som tronet helt på topp, etterfulgt av siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole og masterstudiet i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Flere vil ta utdannelse

Utviklingen viser at det generelt er flere som vil ta høyere utdannelse. Nesten tre prosent flere enn i fjor har søkt seg til universitet eller høyskole, ifølge tallene fra SO.

Totalt har 135.587 personer søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak.

De fleste studieretningene innenfor helsefag har markant flere søkere i år enn i fjor, hvorav sykepleierstudiet er det mest populære med totalt 15.738 søkere. Det tilsvarer tre søkere per studieplassover, seks prosent flere enn i fjor.

Antall søkere til informasjonsteknologi har også økt, med over 1100 søkere fra i fjor.

– Norge er blant de mest digitaliserte landene i verden. Skal vi utvikle kunnskapssamfunnet videre og beholde vår ledende digitale posisjon, er det helt avgjørende at vi utdanner nye teknologer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en melding torsdag.

Flere på lærerstudiet

Tallene viser også at det totalt er 2,5 prosent flere som ønsker å bli lærere i skole og i barnehage, sammenlignet med i fjor. Samtidig er det færre som ønsker å bli lærere i grunnskolen.

– Vi trenger flere dyktige lærere her i landet. Læreryrket er et viktig, krevende, meningsfullt og morsomt yrke som gir svært gode jobbmuligheter, så jeg er glad for at mange ønsker å bli lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding om tallene.

Studiene med flest førstegangssøkere:(Vilkår)

Se de spektakulære dronebildene fra brøyting fv 55 over Sognefjellet
Dronebilder fra Sognefjellet hvor Vegvesenet er i full gang med å brøyte fylkesvei 55. I spektakulære omgivelser jobber fresen seg sakte gjennom de enorme snømassene. Jobben tar rundt to uker og til tross for at det ikke har vært noen snørekord i år.
01:01 Min
Publisert: