Den skjeve kjønnsfordelingen fortsetter ved flere studier i Norge.

Søkertallene fra Samordna opptak (SO) som ble publisert torsdag, viser at flere studier fremdeles domineres av kvinner.

Av søkerne som har studieplass ved Norges veterinærhøgskole som førstevalg, utgjorde kvinnene 90,4 prosent mot 91,1 prosent året før.

Totalt 901 kvinner ønsker seg en plass her i årets opptak, mens kun 96 menn gjør det samme.

Nytt av året er at kjønnspoengene til menn fjernes for studier innen dyrepleier og veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) . Tidligere har det blitt gitt to kjønnspoeng til menn ved søking til disse studiene.

Kunnskapsdepartementet, som vedtar regler for opptak til høyere utdanning, viser til at ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov.

Åpen for «guttekvoter»

De store forskjellene mellom kjønnene på studier innen helse- og sosialfag, psykologi og medisin har likevel fått barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til å vurdere å åpne for kjønnskvotering av menn til høyere utdannelse i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

– Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn. I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, uttalte barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til NRK tidligere i måneden.

I februar avslo Kunnskapsdepartementet en søknad fra Universitetet i Oslo (UiO) om å få innføre «guttekvoter» til profesjonsstudiet i psykologi, opplyser UiO på sine hjemmesider.

– Loven tar ikke for seg dette spesifikt. Hvert enkelt tilfelle må vurderes av Kunnskapsdepartementet. Men det skal i hvert fall ikke være noe i lovverket som gjør at man ikke kan særbehandle menn, slik man kan med kvinner, sa Horne til NRK.

Dominerer helsefag

Sykepleierstudiet har i år 13.317 kvinnelige og 2421 mannlige søkere, noe som gjør at kvinneprosenten ender på over 84 prosent, det samme som i fjor. Da kom det inn 12.487 søknader fra kvinner og 2329 fra menn.

Tallene fra Samordna opptak viser i tillegg at alle landets psykologistudier har en kvinneprosent på mellom 67,3 og 79,2, hvorav profesjonsstudier har kvinneprosent på 73,1.

Også studiet i odontologi domineres av kvinner. I fjor utgjorde de 80,1 prosent av søkerne, mens tilsvarende tall i år er 78,1 prosent.

Kvinnene er også i flertall av søkerne til landets mest populære studie: master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.(Vilkår)

Se de spektakulære dronebildene fra brøyting fv 55 over Sognefjellet
Dronebilder fra Sognefjellet hvor Vegvesenet er i full gang med å brøyte fylkesvei 55. I spektakulære omgivelser jobber fresen seg sakte gjennom de enorme snømassene. Jobben tar rundt to uker og til tross for at det ikke har vært noen snørekord i år.
01:01
Publisert: