– Diku har en stor og viktig oppgave foran seg. Kvalitet i høyere utdanning er ikke noe denne regjeringen tar lett på, sier Nybø.

Det nye direktoratet har fått navnet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning, med forkortelsen Diku. Det er resultat av en sammenslåing av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Diku har også overtatt ansvaret for Senter for fremragende utdanning (SFU) og lærebokutvalget, som tidligere har vært underlagt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

I tillegg til å ha ansvar for arbeidet med å etablere en nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, skal Diku videreføre ansvaret for internasjonaliseringstiltak for hele utdanningsløpet som tidligere lå under SIU. Diku vil være sentral i arbeidet med å etablere en ny, nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning.

Bakgrunnen for opprettelsen av Diku er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik blir en boks tomater sunn, billig og spennende mat.
Studentmat: En boks tomater byr på uante muligheter. Det gjelder bare å komme på dem, og å unngå at alt smaker surt og metallisk.
01:34
Publisert: